Natuurgenezers eisen dat Volksgezondheidsminister hun kennis en cultuur met rust laat

GFC NIEUWSREDACTIE- In een open brief aan de minister van Volksgezondheid, Amar Ramadhin, vragen natuurgenezers om hun kennis en cultuur met rust te laten.

“Wij zullen de kennis en het stukje van ons cultuur nimmer opgeven,” schrijven ze.

Hieronder de brief

Heer minister,

Naar aanleiding van de recente berichtgeving met betrekking tot het gebruik en het verstrekken van de huismiddelen, in de volksmond meer bekend als osodresies (geneeskrachtige kruiden) en in het belang van het behoud van een stukje van de Surinaamse cultuur en kennis van de geneeskrachtige kruiden willen wij, verontruste burgers van Suriname het volgende onder u aandacht brengen:

De gemiddelde Surinamer vindt u recente optreden naar de natuurgeneesheren zeer gênant en afkeurenswaardig en bovenal zeer denigrerend naar onze oude wijsgeren die er eeuwen lang voor gezorgd hebben dat het gebruik van de geneeskrachtige kruiden niet meer weg te denken zijn in onze samenleving en die ook tot nogtoe een wezenlijke bijdrage leveren aan de gezondheid van onze Surinaamse burger.

Het gebruik van de geneeskrachtige kruiden is ons eeuwenlang door onze voorouders geleerd en deze zijn ook vastgelegd in literaire werken en ook door mondelinge overleveringen aan ons overgedragen. De geneeskrachtige kruiden worden in bijna alle huishoudens toegepast hoe klein het ook mag zijn men erkend de waarde van onze huismiddelen.

Om slechts een voorbeeld te noemen, u als minister, bent toch ook met melasse of kokosolie of honing groot gebracht? Deze huismiddelen zijn ook niet meer weg te denken in onze samenleving.

Wij willen naar aanleiding van de uitspraken door u gedaan aan het adres van de natuurgeneesheren enkele vragen aan u stellen.

1. Bent U als Surinamer door uw ouders om slechts een klein voorbeeld te noemen niet met neem, kokosolie of knoflook etc. etc. grootgebracht?

2. Waarmee bent u bezig? Bent u bezig de kleine man te torpederen en de ‘big pharmacy’ die vandaag aan de dag meer een moneymaking business geworden is, te faciliteren?

De pharmacy maakt meer gebruik van chemische stoffen die uiteindelijk de gezondheid van de mens schade toebrengt.

3. Waarom doet u mee aan het grote vaccinatieplan van de wereld, terwijl u weet dat de vaccinatie niet voldoende getoetst is op haar werking?

Wij weigeren aan dit vaccinatie plan mee te werken omdat wij niet als proefkonijnen gebruikt willen worden. Het is alom bekend dat de vaccinatie een trial is.

4. Waar is uw liefde voor uzelf op de eerste plaats en voor uw medeburger?

De vaccinatie is niet nodig, omdat de eerste burger van het land, de president van de Republiek Suriname zonder vaccine genezen is. Wereldwijd is er ook bekend dat er andere middelen zijn waarvoor de geneeskrachtige kruiden niet onder doen.

De vele geneeskrachtige kruiden zijn niet alleen goed voor de versterking van het immuunsysteem maar ook voor vele aandoeningen.

5. Mogen wij geen gember, kurkuma of bospapaja meer gebruiken? Suriname is een heel gezegend land, omdat wij door de Almachtige voorzien zijn van vele geneeskrachtige kruiden op ons grondgebied en daar moeten en mogen wij flink gebruik van maken.

Met uw huidige opstelling jegens onze natuurgeneesheren en het Surinaams volk komt u aan een stukje van het Surinaams cultuur en wij zullen dit niet tolereren.

U komt aan ons cultuur, aan de broodwinning van onze natuurgeneesheren en aan de kennis die door onze voorouders aan ons is overgedragen.

U mag nimmer aan de cultuur en de leefgewoonten van de Surinamer komen. U hebt het recht daartoe niet. Tevens komt u aan ons recht van vrijheid en vrijheid van handelen op dat gebied.

Dit kunnen wij nimmer toestaan, omdat u op deze manier op subtiele wijze bezig bent om onze vrijheid, onze kennis en cultuur van ons te ontnemen.

Wij verontruste burgers van Suriname eisen van u, dat u onze natuurgeneesheren onze kennis en cultuur met rust laat.

Wij zullen de kennis en het stukje van ons cultuur nimmer opgeven.

Overige berichten