Nationale archieven Aruba, Curaçao en Suriname organiseren webinar professionalisering informatiehuishouding

GFC NIEUWSREDACTIE- Op initiatief van het Nationaal Archief Suriname, Nationaal Archief Curaçao en Nationaal Archief Aruba wordt op 24 november gestart met een webinar reeks gericht op de professionalisering van informatie- en archiefbeheer in het Nederlandstalig Caraïbisch gebied.

De Dutch Caribbean en Suriname staan voor grote uitdagingen als het gaat om het op orde krijgen van de digitale informatiehuishouding.

Van het inspelen op een snel veranderend informatielandschap tot het bijspijkeren van de expertise van medewerkers tot het creëren van draagvlak voor het belang van archivering bij het professionaliseren van informatie- en archiefbeheer.

De onderliggende vraag daarbij is: ‘Hoe zetten wij de transitie naar een goede digitale informatiehuishouding in gang?’

Werkwijzen uit Europa – voornamelijk Nederland en Estland – worden vaak aangehaald. Hoewel aansprekende inspiratiebronnen vormt een inadequate vertaalslag naar de lokale situatie vaak een bottleneck voor een goede aansluiting op de omstandigheden op Aruba, Curacao en in Suriname.

Gelet hierop is het initiatief ontstaan om een webinar reeks te organiseren, waarbij de ‘best practices’, kennis en ervaringen uitgewisseld worden.

In deze webinar reeks komen expertise uit het Caribische gebied en Europa met specifieke aandacht voor lokale vraagstukken samen.

Informatieprofessionals uit de (ei) landen krijgen de gelegenheid om op een laagdrempelige manier kennis te nemen van de laatste ontwikkelingen op het gebied van informatie- en archiefbeheer. Tegelijkertijd kunnen ze inspiratie opdoen voor de toepassing binnen hun eigen context.

Gedurende een periode van acht maanden worden webinars georganiseerd over diverse onderwerpen die actueel en relevant zijn voor (ei) landen.

De reeks wordt afgesloten met een symposium waarbij de impact van de webinars geëvalueerd wordt. Op basis van de opgedane kennis gedurende de acht maanden worden de belangrijkste handreikingen gepresenteerd aan de landen die deelgenomen hebben aan de webinars.