fbpx

Nadruk herdenking Reperations Day dit jaar op bewustmaken Surinaamse volk

GFC NIEUWSREDACTIE- Om in het kader van het slavernijverleden erkenning, excuses en herstel te bewerkstelligen is eenheid vanuit Suriname noodzakelijk.

De nadruk zal dit jaar bij de herdenking van Reperations Day in Suriname gelegd worden op het bewust maken van het Surinaamse volk. Het volk dient zich in voldoende mate ervan bewust te zijn wat het leed is dat de voorouders is aangedaan.

Armand Zunder, voorzitter van de Nationale Reparatie Commissie (NRC) heeft tijdens een persconferentie benadrukt dat het volk de ruggengraat is om het parlement en de regering ertoe te bewegen om zich sterk te maken voor dit vraagstuk.

De commissie heeft de persconferentie belegd in verband met de organisatie van Reparations Day IV op 8 oktober 2022. Het thema van dit jaar is; “In Eenheid Erkenning Excuses en Herstel”. De voorzitter zegt dat in het proces van reparaties ook het leed dat contractarbeiders is aangedaan onder de loep genomen dient te worden. “Daarvoor moet ook genoegdoening komen en ook reparaties.”

De NRC die zich inzet voor erkenning, excuses en herstel vanuit Nederland als ex-kolonisator is zich ervan bewust zij nog een lange weg te gaan geeft. Voorzitter Zunder zegt dat het proces in Suriname ietwat trager verloopt dan in Guyana, alwaar de commissie van verschillende tools is voorzien. In Suriname zijn de voorzieningen voor organisatie zeer gebrekkig of niet aanwezig.

Zo wordt er reeds negen jaar aan de weg getimmerd om de overheid zover te krijgen om noodzakelijk budget beschikbaar te stellen voor deze presidentiele commissie. Wat dit betreft is de hoop van de organisatie gevestigd op de huidige regering, om in de begroting opgenomen te worden.

De Nationale Reparatie Commissie is in 2013 in het leven geroepen. “Belangrijk is om niet uit het oog te verliezen dat Nederland Suriname heeft gebruikt voor eigen financieel gewin. Dat is decennialang door verschillende wetenschappers onder tapijt geschoven.”

BEKIJK OOK
Defensie mikt met Strong Event op proactieve militairen

In woorden van gelijke strekking laat hij weten dat beweringen als zou Nederland niets verdiend hebben aan Suriname kant noch wal raken. “Anders was men nooit hier 300 jaar geweest.”

De voorzitter zegt dat zijn organisatie en anderen nog steeds bezig zijn de gruwelijkheden en het leed in kaart te brengen van het slavernijverleden, dat gestart is bij de inheemsen.

Zunder zegt verder dat naar aanleiding van gesprekken met de Nederlandse premier Mark Rutte de indruk bestaat dat de Nederlandse overheid binnen enkele maanden over zal gaan tot het bieden van excuses. Echter zullen die geaccepteerd moeten worden door de nakomelingen van de slaven. Daarom is het van belang dat het geschiedt in overeenstemming met de nakomelingen van de tot slaaf gemaakten inheemsen en die alsook de Afro groep.

Uriel Sabajo vertegenwoordiger van Masuanary-Nederland zegt dat het van de samenleving zal moeten aangeven wat het leed of de impact van het slavernijverleden voor hen is. “Zo alleen kan dit proces effectief en efficiënt afgehandeld worden.”

Aanstaande zaterdag zal er een plengoffer gebracht worden. Daarna zullen er tal van lezingen verzorgd worden. Ook zal de vicepresident een toespraak houden.

“Er zijn personen die vinden dat slavernij allang voorbij is en dat wij het achter ons dienen te laten. Echter als wij eerlijk zijn, dienen we te onderkennen dat het leed en de schade van het slavernijverleden. Het komt vaak voor onder zwarte moeders zich schuldig maken aan kindermishandeling. Dit soort zaken moeten ook aangepakt worden in het kader van het helen van de onzichtbare wonden van het slavernijverleden”, stelt NRC-lid Elviera Waterberg.