fbpx

Naam Surinaams parlement veranderen in ‘Het Nationaal Volkstoneel’

INGEZONDEN– Ik adviseer de leden van het Surinaams parlement en de regering om de naam van het hoogste college van staat, De Nationale Assemblee, zo snel mogelijk te wijzigen.

Eens noemde een gewezen president en ex-assembleelid het een poppenkast. Velen namen het hem kwalijk, maar De Nationale Assemblee is niets anders dan een grote grap, een poppenkast.

Noem het vanaf nu ‘Het Nationaal Volkstoneel’.

Deze naam komt beter tot zijn recht, omdat de 51 leden van Het Nationaal Volkstoneel – die om de vijf jaar worden gekozen in algemene, vrije en geheime verkiezingen door de bevolking van Suriname – niet het volk vertegenwoordigen en zeker niet het belang van het volk voorop stellen.

In feite is de totale politiekvoering in Suriname een toneel.

BEKIJK OOK
VHP: Suriname heeft historische band met India

Niet alleen leden van het parlement, maar ook ministers en directeuren zijn allemaal puppets on a string die naar de pijpen dansen van hun partijvoorzitter.

De jongste showopvoering was recent in De Nationale Assemblee oftewel Het Nationaal Volkstoneel, nadat coalitielid Obed Kanape aankondigde dat de ABOP/PL-fractie voortaan zelfstandig zal optreden.

Zoetjesaan valt het kaartenhuis dat zich coalitie noemt uit elkaar en niemand die de eer aan zichzelf houdt en zegt tot hier en niet verder. Zijn de belangen zo groot?

In elk geval worden de verkiezingen van 2025 heel spannend.

J. Boendhie

DISCLAIMER: Publicatie van ingezonden stukken houdt niet in dat de redactie het eens is met de inhoud