Na 11 jaar weer jachtopzienersopleiding

jachtopzienersopleiding

GFC NIEUWSREDACTIE- De langverwachte herstart van de jachtopzienersopleiding vond afgelopen week eindelijk plaats.

Middels financiering door de UNDP, het GCCSA+ project en het ASL-2 Project wordt dit na 11 jaar weer opgestart.

Het Jan Starke Opleidingscentrum is belast met de uitvoering van dit project in samenwerking met de Afdeling Natuurbeheer. De deelnemers van deze opleiding hebben de selectieperiode van vorig jaar december succesvol doorlopen.

De herstart van deze opleiding is van groot belang, omdat 15 van de huidige 54 jachtopzieners in Suriname de komende 3 tot 5 jaar met pensioen zullen gaan.

De opleiding zal 3 tot 6 maanden duren en richt zich op kennis en vaardigheden op het gebied van jachtopzicht en natuurtechnische vakken.

Na een periode van velddienst, praktijktraining en stage zullen de cursisten volwaardig opgeleide jachtopzieners zijn. Hierna worden de deelnemers opgeleid tot buitengewoon agent van de politie.

Het Ministerie van Grondbeleid en Bosbeheer – Afdeling Natuurbeheer (LBB) is verantwoordelijk voor het beheer van wildlife en beschermde gebieden in Suriname, waaronder natuurreservaten en de Multiple Use Management Areas (MUMA’s).

OOK INTERESSANT
Mungra: Suriname dreigt UNESCO Werelderfgoedstatus te verliezen vanwege controversiële bouwproject

De jachtopzieners van Natuurbeheer zijn belast met het handhaven van bijzondere wetten, zoals de Natuurbeschermingswet en de Jachtwet van 1954. Daarnaast beschermen ze het bos en voeren ze verdragen zoals CITES en het Biodiversiteitsverdrag uit.

Met deze opleiding wordt de capaciteit van de Afdeling Natuurbeheer vergroot om fysieke controle en toezicht op de wetten met betrekking tot het in wild voorkomende flora en fauna te waarborgen.