Missie moet situatie wateroverlast achterland in kaart brengen

GFC NIEUWSREDACTIE- In opdracht van president Chandrikapersad Santokhi is er op dit moment een missie in de gebieden getroffen door wateroverlast in het achterland van Suriname.

Er is contact met de autoriteiten over de mogelijke acties die genomen moeten worden.

Op basis hiervan zal de missie een status report moeten aangeven zodat duidelijk is om welke gebieden het gaat, wat de actuele acties zijn die al zijn getroffen en nog moeten komen en hoe de hulp zo snel en efficiënt mogelijk zal worden geboden aan onze broeder en zuster in de getroffen gebieden.

De regering treft tegelijkertijd voorbereidingen voor de post wateroverlast activiteiten zoals eventuele repatriaties en uitdagingen op het vlak van de gezondheidszorg en voedselvoorziening.

De missie heeft intussen de zogeheten inschattingspatrouilles naar de getroffen gebieden ten noorden van de stuwdam uitgevoerd. Hierbij zijn gebieden zowel aan de linker- als de rechteroever van de Surinamerivier aangedaan.

De situatie in onder andere Klaaskreek, Kapasikele, Muyekriki, Nieuw Lombé en andere nederzettingen is in kaart gebracht.

Voorts zijn er ook bezoeken gebracht aan de drinkwaterinstallaties die allemaal volledig onder water gelopen zijn.

Deze faciliteiten moesten door de Surinaamsche Waterleiding Maatschappij (SWM) tijdelijk worden ontmanteld, waardoor er mensen zijn die momenteel geen toegang hebben tot schoon drinkwater.

OOK INTERESSANT
Arbeider in Suriname gearresteerd voor verduistering van forse geldbedragen

Om dit ongemak te overbruggen heeft de SWM twee watertrucks, ad 10.000 liter, ter beschikking gesteld.

De gebieden die niet kunnen worden aangedaan met de truck zullen vanuit het Nationaal Coördinatiecentrum voor Rampenbeheersing (NCCR) worden voorzien van drinkwater.

Terwijl het water op sommige plaatsen een hoogte van twee tot drie meters heeft bereikt, gaan de patrouilles door om de benodigde noodhulp te inventariseren en te bieden.

Gesteld mag worden dat het grootste deel van de dorpen op hoger gelegen plaatsen gebouwd is. Hierdoor zijn tot nu toe alleen de gebieden in de directe nabijheid van de rivier getroffen.

De aanhoudende regens vormen een grote uitdaging. Ook zal samen met Staatsolie gekeken worden naar het openzetten van de spuisluizen en het tempo waarop dit plaatsvindt.

De regering blijft zich inzetten om zo spoedig als mogelijk de noden te lenigen. De bevolking mag rekenen op de betrokkenheid van de overheid bij de acute hulp en in het traject van wederopbouw.