Misselijkmakend en bedrieglijk!

INGEZONDEN– ‘Mi bere e drai gevaarlijk’ nadat ik verschillende artikelen las over de uitspraken van professor Henri Ori en de storm van positieve en negatieve reacties als reactie op de uitspraak, afkomstig van een dwarsdoorsnee van mensen uit de Surinaamse samenleving.

Wij roemen jarenlang Suriname om de ‘eenheid in verscheidenheid’ en de ‘vreedzame co-existentie’ dat als belangrijkste voorbeeld en zelf als exportproduct wordt ‘verkocht’ op wereldpodia. En dan komt iemand op een blauwe zondag gewoon in een veelbeluisterd radioprogramma een ongefundeerde uitspraak doen.

Zijn wij werkelijk hypocrieten in Suriname? Sommige ondersteuners van de heer Ori beweren van wel, terwijl het nu een yo hari, yo trusu is op traditionele en moderne media waaraan Surinamers van alle origine, rassen actief participeren.

Voor mij zijn er 2 zaken die in deze situatie spelen: Sabiso Henri Ori en discriminatie Henri Ori. Mijn onderbuikgevoel van jaren, komt nu naar buiten. Wat eentje heeft de durf gehad om het te zeggen op de ‘nationale’ media. Een professor nog erbij. Hier komt mijn basis filosofische kennis van de lessen wetenschapsfilosofie rond 1985 op ADEK aan te pas.

Professor (Sabiso) Ori wil zich naar mijn mening hierbij als zijnde professor en bekende jarenlange criticus van onderwijsbeleid en sociale ontwikkelingsvraagstukken in ons land beroepen op ‘autoriteit of Argumentum adverecundiam’ (Latijn voor ‘argument uit respect’) en dat is een wijze van redeneren waarbij een bewering berust op de autoriteit van een traditie of de geloofwaardigheid van degene die de bewering doet.

Voor mij discrimineert Henri Ori ook, want mijn 20 jaar lange ervaring als sociologie leraar op vrijwel alle middelbare scholen in Paramaribo heeft mij in de positie geplaatst om, samen met tientallen anderen in de periode 1990-2010, via de lesstof aan duizenden leerlingen over te brengen dat het begrip etnocentrisme ook als discriminatie kan worden gekwalificeerd. Dit begrip zal dus herkenbaar zijn voor tenminste tweeduizend Surinamers van +/- 40 jaar en ouder.

Het was de filosoof William Graham Sumner (1840-1910) die dit begrip introduceerde en omschreef als :“ethnocentrism is the technical name for this view of things in which one’s own group is the center of everything, and all others are scaled and rated with reference to it.”

Het gaat dus hierbij om het be-of veroordelen van de ene groep t.o.v. de andere, waarbij de eigen cultuur als meerderwaardig wordt beschouwd.

Wetenschappers zijn bij uitstek mensen die op basis van feiten maatschappelijke ontwikkelingen omschrijven. Vooral sociologen, die bij uitstek onderzoekers zijn, baseren hun kennis en mening op basis van wetenschappelijk onderzoek.

De professor in een der sociale wetenschappen, Henri Ori, zou ons dus een grote dienst bewijzen door zijn stellingen te onderbouwen met feiten uit wetenschappelijk onderzoek. Want de filosofie leert ons ook ‘wanneer de argumentatie foutief gebruikt wordt, is het een drogredenen!

Argumentum ad populum, consensus gentium of ‘populistische drogreden’ is een redenering waarbij een beroep wordt gedaan op de mening van de meerderheid (of veel mensen, populariteit) om te bewijzen dat een stelling waar is.

De ad populum kan gezien worden als een vorm van het beroep op autoriteit en is dan een drogreden. Bewijs het tegendeel en presenteer de wetenschappelijke feiten!

L4A

Publicatie van ingezonden stukken houdt niet in dat de redactie het eens is met de inhoud. Wenst ook u een ingezonden stuk te publiceren? Mail dit naar [email protected]

BEKIJK OOK: “Vooral” Hindoestanen kunnen ontwikkeling brengen! Onze ogen zijn geopend door Prof. Henri Ori

Overige berichten