fbpx

MinOWC en EMAGS verdiepen samenwerking

GFC NIEUWSREDACTIE- Het bestuur van het ‘Improving Environmental Management in the Mining Sector of Suriname, with Emphasis on Artisanal and Small Scale Gold Mining project’, kortweg het ‘EMSAGS Project’ en functionarissen van het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur (minOWC) in Suriname zijn bijeengekomen voor een kennismaking en om de mogelijkheden te bekijken hoe zij de samenwerking kunnen intensiveren.

Om de functionarissen van het minOWC (directeur, onderdirecteuren en beleidsmedewerkers) goed toe te lichten over het project, is er een presentatie gehouden door een bestuurslid van het EMSAGS-project.

Tijdens de presentatie is aan de orde gekomen, dat het doel van het project is om het beheer van ambachtelijke en kleinschalige goudwinning (ASGM) in Suriname te verbeteren en het toepassen van milieuverantwoorde mijnbouwtechnologieën te stimuleren.

Dit moet volgens het bestuur van EMSAGS leiden tot aanzienlijke vermindering van negatieve effecten van goudwinning op de biodiversiteit, de bossen, het water en lokale gemeenschappen. Maar ook van de uitstoot van broeikasgassen die opwarming van de aarde veroorzaken en daarmee ook klimaatverandering.

Aangezien de gevolgen van kwikvervuiling betrekking heeft op eenieder en niemand bespaart zal blijven, is het belangrijk om de awareness van jongs af aan, aan te wakkeren. Daarbij kan het minOWC via de diverse scholen landelijk een belangrijke rol spelen om de bewustwording van jongs af aan opgang te brengen.

BEKIJK OOK
Startsein voor aanleggen diepwaterhaven in Nickerie gegeven

In dit kader is het bestuur van het EMSAGS-project bereidt om posters, radioprogramma’s en awareness materiaal ter beschikking te stellen voor de diverse scholen. Hoe de uitvoering dient te geschieden zal, in een aparte bijeenkomst besproken worden met het onder directoraat Ontwikkelingsdienst.

Verder is besproken dat de organisatie ook aan tafel zal zitten met instellingen die vallen onder het directoraat Beroepsonderwijs, met name de Suriname National Training Authority (SNTA), om de standaarden te ontwikkelen op het gebied van mijnbouw en ook met het Natuurtechnisch Instituut (NATIN) om trainingen te verzorgen die betrekking hebben om op een milieuvriendelijke manier te mijnen.

Het EMSAGS-project wordt uitgevoerd door het ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen en het Nationaal Instituut voor Milieu en Ontwikkeling in Suriname (NIMOS).

De financiële ondersteuning komt van de Global Environment Facility (GEF) Trust Fund en de United Nations Development Program (UNDP).