Ministers OW en LVV bregen bezoek aan Coronie

GFC NIEUWSREDACTIE- Minister Riad Nurmohamed van Openbare Werken (OW) en minister Parmanand Sewdien van Landbouw Veeteelt en Visserij (LVV) hebben dinsdag een werkbezoek gebracht aan het district Coronie.

Zij werden ontvangen door de districtscommissaris (dc) van Coronie, Maikel Winter. Er zijn gesprekken gevoerd met de veehouders, boeren en landbouwers, waarbij zij hun problemen kenbaar maakten aan de bewindslieden. Verder is er ook een ontmoeting geweest tussen het personeel van OW en LVV en de ministers.

Vier maanden na het eerste bezoek aan het kokos district, heeft de OW-minister gemeend zich persoonlijk te oriënteren in Coronie, inzake de status van de reeds gemaakte afspraken en de huidige problemen aan te horen en gezamenlijk een oplossing voor te vinden.

De bewindsman heeft opgemerkt dat de machines die eerder door het ministerie waren overgedragen aan het districtscommissariaat van Coronie goed ingezet worden.

Ook heeft hij aangegeven dat het probleem van verzilting in het district geminimaliseerd kan worden als enkele sluizen en gemalen hersteld worden, zodat zij optimaal kunnen functioneren.

Verder is de bewindsman ook nog aan het onderhandelen om na te gaan hoe de Oost-West verbinding afgerond kan worden.

Minister Nurmohamed vond het belangrijk dit bezoek aan Coronie samen te doen met zijn collega minister Sewdien.

De minister is van mening dat de infrastructuur binnen landbouwgebieden vrij complex is en dat het ministerie niet wilt investeren in gebieden waarbij er geen sprake van productie zal zijn.

“Het is de bedoeling dat minister Sewdien, samen met de mensen van Coronie moet beslissen als landbouw activiteiten en veeteelt activiteiten door zullen gaan in dit district. Daar is OW bereidt te investeren met infrastructuur, zodat het geld terug verdiend kan worden”, aldus de bewindsman.

Dc Winter geeft te kennen dat hij tevreden is met de oplossingen die zijn gegeven door de bewindslieden.

Volgens de Dc is er een goede samenwerking tussen het commissariaat en de ministeries en waar nodig zal het commissariaat inspringen als er gevraagd wordt naar hulp.

Overige berichten