Minister verdedigt besluit tot sloop Hoofdbureau van Politie en wijst corruptie af

GFC NIEUWSREDACTIE- Minister Riad Nurmohamed van het ministerie van Openbare Werken in Suriname heeft krachtig het besluit verdedigd om over te gaan tot de sloop van het onvoltooide Hoofdbureau van Politie.

Hij benadrukte dat er geen sprake is van corruptie in deze zaak en dat het besluit gebaseerd is op grondig onderzoek en onafhankelijke deskundigenrapporten.

De minister onderstreepte dat de veiligheid van onze burgers een prioriteit is voor de regering. Het ministerie van Openbare Werken heeft nationaal de inspanningen opgevoerd om staatsgebouwen te renoveren en af te bouwen, met speciale aandacht voor politiebureaus en brandweerkazernes.

Het onafgebouwde Hoofdbureau van Politie op de hoek van de Gemenelandsweg en de J. A. Pengelstaat kwam onder de loep te liggen. Na een diepgaand onderzoek en evaluatie heeft de regering besloten tot de sloop van het bestaande bouwwerk en de constructie van een modern politiebureau op die locatie.

Nurmohamed benadrukt dat de keuze voor sloop is gemaakt vanwege de vele onregelmatigheden die zich hebben voorgedaan tijdens de bijna 14 jaar durende bouwgeschiedenis van het gebouw.

Dit besluit is gesteund door experts die aangeven dat afbouw zou leiden tot grote onzekerheden over aansprakelijkheid, duurzaamheid en kosten. Het ministerie is vastbesloten om te zorgen voor een veilige omgeving voor de politie om haar taken uit te voeren.

OOK INTERESSANT
In Suriname lopen corruptieschandalen meestal met een sisser af

De bewindsman wees ook elke beschuldiging van corruptie met betrekking tot dit besluit van de hand. Hij bevestigde dat het proces van besluitvorming en evaluatie transparant en integer is geweest, met de betrokkenheid van een presidentiële commissie onder leiding van Partapsing Goerdajal.

De financiering voor de sloop, nieuwbouw en inrichting van het nieuwe politiebureau zal volledig transparant zijn en afkomstig zijn uit de staatsbegroting.

Nurmohamed sloot af door te benadrukken dat de regering vastberaden is om veiligheid boven politieke overwegingen te plaatsen.

Hij beklemtoonde dat een doordachte voorbereiding en een weloverwogen besluitvormingsproces zullen leiden tot een succesvol en veilig politiebureau dat aan de hoogste normen voldoet.