Minister Somohardjo: “Ik heb mij niet op de correcte wijze geuit”

bronto somohardjo biza

GFC NIEUWSREDACTIE- “Naar aanleiding van mijn uitspraken op 9 augustus tijdens de viering van 133 jaar Javaanse Immigratie, ben ik ontboden door de president. Na een uitvoerig gesprek met de president en na eigen beschouwing en evaluatie concludeer ik, dat ik mij niet op de correcte wijze heb geuit.”

Dit zegt de Surinaamse minister van Binnenlandse Zaken, Bronto Somohardjo, in een bericht.

“Ik besef dat mijn rol als minister 24 uren per dag is en dat deze rol soms onbedoeld wordt overheerst als prominent lid van Pertjajah Luhur, met name als ik op een politiek podium sta.”

“Een medium heeft uitlatingen gedaan waar ik me niet in kan terugvinden, er zijn andere manieren hoe ik mijn misnoegen had kunnen uiten. Ik bied mijn oprechte excuses aan de totale samenleving en in het bijzonder de media.”

“Het is geenszins mijn intentie om de persvrijheid te beperken of naar eigen voordeel te beïnvloeden. Ik zal mij onverkort inzetten voor u allen en het landsbelang en vertrouw op uw ondersteuning en kritische begeleiding. Dank voor uw kritische beoordeling, kanttekeningen en bezorgdheid om onze democratische beginselen niet te schaden.”

OOK INTERESSANT
Politie roept op om looproute president tijdens presentatie jaarbegroting vrij te houden

“Voorts wil ik mij inzetten om samen met de media een code of conduct samen te stellen waarbij wij samen de omgangsnormen met elkaar bepalen – een code of conduct waar er in de discussie wordt gekeken naar de inhoud en niet naar de persoon,” aldus Somohardjo.