fbpx

Minister Somohardjo betrekt AdeK-studenten bij beleid

GFC NIEUWSREDACTIE- Minister Bronto Somohardjo van Binnenlandse Zaken (Biza) heeft maandag de Bestuurskunde Week geopend van de studierichting Public Administration van de Anton de Kom Universiteit van Suriname.

Deze activiteit loopt tot en met vrijdag 18 februari en heeft als doel om de studierichting binnen de samenleving beter zichtbaar te maken en de praktijk van het Surinaams openbaar bestuur dichterbij te brengen bij de studenten.

In zijn openingstoespraak onderstreepte de bewindsman het belang van goed opgeleide bestuurskundigen, die in staat zijn allerhande vraagstukken van overheidsbeleid, -bestuur en -organisatie kunnen aanpakken, bestuderen en oplossingen daarop te vinden.

“En goed functionerende overheid vormt een van de belangrijke bouwstenen voor een goed functionerende samenleving”, zegt minister Somohardjo. “Dus goede bestuurskunde draagt bij aan een goede samenleving.”

Om de universiteit direct te betrekken bij het aanpakken van maatschappelijke kwesties, zullen alvast drie studenten worden uitgenodigd om deel te nemen aan de werkgroepen, die onderverdeeld zijn in de Taskforce Public Sector Reform (PSR of Hervorming Overheidsapparaat).

Deze taskforce rapporteert aan de Onderraad PSR, waar de president de voorzitter van dit uitvoeringsorgaan is, terwijl de vicepresident de ondervoorzitter is en de BiZa-minister de coördinator is van dit geheel.

De studierichting Public Administration vervult volgens minister Somohardjo een belangrijke taak in het opleiden en afleveren van competente bestuurskundigen, die oplossingsmodellen kunnen aandragen voor de vele maatschappelijke problemen op basis van onderzoek bij het formuleren, implementeren en evalueren van beleidsvraagstukken.

OOK INTERESSANT
Presentatie ecohydrologische studie Nanni Swamp-ecosysteem

Bestuurskunde heeft betrekking op alle publieke organisaties en de relaties die zij onderhouden met zelfstandige organisaties, het bedrijfsleven, vakorganisaties en burgers.

Bestuurskundigen kunnen dus specialisten zijn voor zowel de overheid als het bedrijfsleven zoals onderzoek- en adviesbureaus, die ook vaak gebruik maken van hun expertise.

Het ministerie van Binnenlandse Zaken timmert elke dag aan de weg ter verbetering van het overheidsfunctioneren. In deze zittingsperiode is een heel traject uitgezet voor de uitvoer van het overheidshervormingsprogramma en verbeteren van de dienstverlening.

Aan de studenten wenste de minister een succesvolle Bestuurskunde Week toe. Hij deed op hen het beroep dat ze na hun afstuderen, inderdaad hun kennis, kunde en positieve attitude inzetten om maatschappelijke vraagstukken oplossingsgericht aan te pakken.

Studenten van de studierichting Public Administration zijn na afronding van hun studie in staat om een wezenlijke bijdrage te leveren bij het identificeren van maatschappelijke problemen op nationaal, regionaal en internationaal niveau.

De kunst hierna is om oplossingsmodellen te vinden en uit te voeren op basis van onderzoek bij het formuleren, vaststellen, implementeren en evalueren van beleid en beleidsvraagstukken.