Minister Nurmohamed wil onderzoek naar geconstateerde misstanden op OW

GFC NIEUWSREDACTIE- Minister Riad Nurmohamed van Openbare Werken heeft tijdens een persconferentie aangegeven de Centrale Landsaccountantsdienst (CLAD) en het Openbaar Ministerie te vragen om een onderzoek in te stellen naar onregelmatigheden die geconstateerd zijn op het ministerie.

De bewindsman geeft aan dat hij al aan het begin van zijn zittingsperiode had aangekondigd een onderzoek te doen en het resultaat hiervan te presenteren. Er zijn 5 zaken die onderzocht worden, 4 hiervan zijn al voorbereid en 1 moet nog worden voorbereid.

Eerste is het onderzoek bij de vuilophaaldienst. Allereerst is door de afdeling Interne Controle (IC) geprobeerd dit intern op te lossen, maar bij nader onderzoek bleek dat de noodzaak om CLAD in te schakelen voor een gedetailleerd onderzoek toch aanwezig was.

Vanwege slechte controle vanuit het ministerie zijn vermoedelijk geldbedragen onnodig uitgegeven.

Tijdens een meeting vorig jaar in juli is afgesproken om een steekproef te doen en in december leverde dit een besparing van ongeveer vijftigduizend Surinaamse dollars op.

Dit heeft geleid tot het besluit dat het ministerie nu strakke en strengere regels gaat hanteren. Het personeel zal alle informatie en nodige tools krijgen hoe het werk uit te voeren.

“Als men niet voldoet aan de eisen moet men dan plaats maken voor anderen die wel willen werken.” aldus de minister.Het tweede onderzoek omvat projecten die voor grote bedragen door de jaren heen zijn aanbesteed.”

“Minister Nurmohamed geeft verder aan dat hij momenteel alles op zijn bord voorgeschoten krijgt en dat hij daarom genoodzaakt is het CLAD in te schakelen om dit te onderzoeken.”

“Er zijn enkele voorstellen gedaan en gestuurd voor CLAD zoals type aanbesteding, de aannemers, de bedragen, de gunningsprocedures, waarop gelet moet worden,” zei de minister.Het resultaat hiervan zal ook met de gemeenschap worden gedeeld.

“Verder mag ik meegeven dat de CLAD geen politie is, maar een orgaan binnen de overheid dat nagaat als zaken volgens de wet plaatsvinden. Indien er zwaarwichtige adviezen zijn vanuit hun zijde zal ik beslissen om verdere stappen te ondernemen,” aldus de bewindsman.

Ook de voorzieningen van de gewezen ministers worden onderzocht. Na hun aftreden hebben ze nog zes maanden recht op enkele voorzieningen. Na deze zes maanden stoppen deze.

Echter blijkt uit de administratie van OW dat enkele zaken nog niet zijn ingeleverd door enkele ex ministers.

Zo is naar alle ex ministers een brief gestuurd om uiterlijk 1 februari 2021 de middelen waarop zij geen aanspraak meer maken in te leveren. Deze mogelijkheid is met een maand verlengd.

Minister Nurmohamed geeft aan niet oneindig met deze zaken opgezadeld te zitten en ergens te stoppen. “Dit was het werk van de mensen die op het ministerie van OW werken en niet van mij alleen,” aldus de bewindsman.