Minimum uurloon vastgesteld op SRD 20

GFC NIEUWSREDACTIE- Minister Steven Mac Andrew van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken is ingenomen met het feit dat de Regeringsraad op 1 juni heeft besloten om het algemeen minimum uurloon per 1 juni vast te stellen op SRD 20,00.

De Minister benadrukt, dat er in de afgelopen drie weken meerdere malen overleg is gevoerd met werkgevers en vakbonden om uit de impasse te geraken, waarin de discussie over het minimum uurloon was komen te verkeren.

Mac Andrew is zeer tevreden over de constructieve houding, welke de sociale partners hebben ten toon gesteld om tot een oplossing te geraken en zegt, dat wederom bewezen is dat dialoog en samenwerking noodzakelijk zijn om de ontwikkelingsproblematiek in Suriname aan te pakken.

De minister geeft aan dat de president dit gisteren ook heeft benadrukt in de Regeringsraad en ministers heeft opgeroepen om in dialoog te blijven met de vakbeweging.

De minister benadrukt, dat de Regeringsraad terdege kennis heeft genomen van het resultaat van het overleg in de afgelopen drie weken, namelijk om:

OOK INTERESSANT
Mentale gezondheid krijgt extra aandacht tijdens bewustwordingsmaand

𝟏. Per 1 juni het algemeen minimum uurloon te stellen op SRD 20,00

𝟐. Voor de periode 1 juni 2022 tot 31 december 2022 het minimum uurloon voor de sectoren thuiszorg en beveiliging te stellen op SRD 15,49 conform het advies van de Nationale Loonraad; en

𝟑. Binnen zes maanden de wildgroei in de beveiligingssector te reguleren met
inachtneming van de vigerende arbeidswetgeving.

De minister benadrukt dat de Regeringsraad zich volkomen bewust was van het feit dat de minister van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken gebonden is aan het advies van de Nationale Loonraad, welke eerder in het jaar omstandig was besproken door de Raad.

Mac Andrew benadrukt voorts dat de Regeringsraad zich bij het nemen van een beslissing ook heeft laten leiden door Artikel 3 lid 5 van de Wet van 6 september 2019, houdende bepalingen over de vaststelling van het minimumloon (Wet Minimumloon), welke stelt, dat het minimumloon per sector of beroepsgroep nooit minder mag zijn dan het in lid 1 genoemde minimumloon.

OOK INTERESSANT
Ruim 320 gehuldigden bij viering Dag van Nationale Verbroedering en Eenheid

De bewindsman geeft aan, dat dit artikel heeft gemaakt, dat punt 2 van het resultaat van het overleg met de sociale partners niet gehonoreerd kon worden, omdat er geen lager minimum uurloon dan het algemeen minimum uurloon kan worden vastgesteld. Mac Andrew geeft aan, dat met name de werkgevers hadden gepleit voor een lager minimum uurloon voor de sectoren thuiszorg en beveiliging.

De minister geeft aan, dat middels een beschikking conform artikel 3 lid 1 van de Wet Minimumloon het minimum uurloon per 1 juni 2022 vastgesteld zal worden op SRD. 20,00.

De bewindsman geeft eveneens aan, dat het termijn van de Nationale Loonraad is verlengd, zodat dit belangrijk orgaan door kan gaan met haar activiteiten, inclusief de bepaling van het minimum uurloon voor 2023.

Mac Andrew benadrukt dat zowel werkgevers als vakbeweging hun leden in de Nationale Loonraad hebben vervangen en dat de beschikkingen hiervoor heden 2 juni getekend zullen worden.