Militairen inzetten als tuinmannen en wachters belachelijk

INGEZONDEN– Gedurende drie dagen zijn militairen van het Nationaal Leger ingezet voor onderhoudswerkzaamheden op het heel terrein van Huize Ashiana.

De Defensieminister zegt dat hiermee het leger dichterbij de gemeenschap wordt gebracht.

Ondanks ik enigszins wat begrip heb voor deze nobele en sociale daad, vanwege de slechte financiële positie van het tehuis en de overheid in zijn totaliteit, vraag ik mij af of wij onze militairen niet voor schut zetten.

Natuurlijk moeten militairen dienstbaar en sociaal zijn, maar in Suriname lijkt het al enkele jaren normaal te zijn geworden dat militairen voor ‘elk vuil werk’ worden ingezet: van bewaking tot het opschonen van percelen.

Waarom geen beroep doen op het Directoraat Openbaar Groen van het ministerie van Openbare Werken of het inzetten van gedetineerden om het werk te doen, eenmaal we geen geld hebben.

Militairen zijn professionals – die belast zijn met de verdediging van de soevereiniteit en de territoriale integriteit van Suriname tegen buitenlandse gewapende militaire agressie. Dat wil zeggen de verdediging van niet alleen het grondgebied maar ook de territoriale wateren en het luchtruim daarboven.

Het Nationaal leger verleent verder op aanvraag ook bijstand aan de politie, in geval het noodzakelijk is voor de handhaving van de veiligheid of openbare orde.

Ook ter voorkoming van rampen en ongevallen en de bestrijding van de gevolgen daarvan wordt de hulp van het Nationaal Leger ingezet.

Alhoewel het Leger ook wordt ingezet voor het uitvoeren van projecten in verband met de sociaaleconomische ontwikkeling van Suriname, kom ik nergens tegen dat militairen kunnen worden ingezet als tuinlieden of bewakingspersoneel. Is er soms sprake van een ramp bij Ashiana dat het Leger deze week moest inkomen?

Als burger vind ik het op zijn zachts schandalig en ronduit belachelijk, omdat hiermee eigenlijk wordt gezegd dat onze militairen geen werk te doen hebben.

Een kritische burger

Publicatie van ingezonden stukken houdt niet in dat de redactie het eens is met de inhoud. Wenst ook u een ingezonden stuk te publiceren? Mail dit naar [email protected]

BEKIJK OOK: Komt er weer een gewelddadige staatsgreep in Suriname? Illegale machtsovername nooit verheerlijken

Overige berichten