fbpx

Mensen die niet in God of hogere macht geloven zijn meestal niet de slimste

INGEZONDEN- Het is vaak te lezen op sociale media. Mensen die de spot drijven met God en alles wat te maken geeft met hogere machten classificeren als kabouterverhalen.

Volgens deze atheïsten houden personen die een God of andere macht aanbidden zich bezig met ‘sprookjes’ en zijn ze erg naïef.

Er zijn zelfs wezens die gelovigen hardop en respectloos uitlachen.

Uiteraard zijn er veel mensen op deze aardbol die bij haast alle bijzondere levensfenomenen een directe correlatie leggen met een almachtige hoogheid.

Dat is vaak overdreven, want meestal is er wel een eenvoudige of wetenschappelijke verklaring hiervoor te vinden.

Het is dus verstandig om niet te snel conclusies te trekken. Geef wetenschappers ook alle ruimte om onderzoek te doen en sta ook open voor hun visies.

Maar dat neemt niet weg dat er wel degelijk vragen zijn waar de wetenschap nog steeds geen bevredigende antwoorden op weet te te geven.

GEEN ONDERZOEKER KAN UITLEGGEN WAAR IN HET BREIN ONS BEWUSTZIJN WORDT GEREGELD

Geen enkele filosoof of hersenwetenschapper waar dan ook ter wereld heeft nog een aannemelijke uitleg kunnen geven over de specifieke details van het menselijk bewustzijn.

Vanuit welke hersenlocaties het bewustzijn wordt geregeld is nog een groot raadsel.

In de neurowetenschappen gaat men er vanuit dat het bewustzijn een eigenschap is van de hersenen. Wanneer het brein sterft, houden de geest en het bewustzijn op te bestaan.

Maar er zijn ook experts die tientallen jaren intensief onderzoek hebben gedaan en aangeven dat het menselijk bewustzijn onafhankelijk en buiten de hersenen bestaat als een inherente eigenschap van het universum zelf.

Met andere woorden: ook zonder hersenen gaat het bewustzijn door.

Volgens de zeer  hoog aangeschreven Engelse neuropsychiater Dr. Peter Fenwick die 50 jaar lang dit vraagstuk bestudeerde fungeert het brein als het ware als een ontvanger van het bewustzijn.

BEKIJK OOK
Mannen die lief zijn voor vrouwen worden keihard afgewezen, beweert relatiespecialist

Na de dood gaat het bewustzijn volgens hem gewoon verder in een andere dimensie.

Ook de Amerikaanse medisch specialist Dr. Jeffrey Long deed langdurig onderzoek net als de Nederlandse Cardioloog Pim van Lommel. Beiden komen tot exact dezelfde conclusie.

HET ONTSTAAN VAN HET HEELAL

Ook over het ontstaan van het heelal en de mensheid weten wij nog nauwelijks iets. De zogenaamde oerknal theorie wordt ook door veel kosmologen sterk in twijfel getrokken.

En wat was er voor de oerknal? Vanuit het niets is het universum ontstaan?

Je hoeft slechts de werking van het menselijk lichaam, maar ook van dieren en planten diepgaand te bestuderen. Alles is zo haarfijn op elkaar afgestemd.

Het kan haast niet anders dan dat er een veel hogere macht is die alles of veel te maken heeft met het ontstaan van het leven op planeet aarde. Dat moet niet worden uitgesloten!

Het zijn dus juist de mensen die niet in God geloven die blijkbaar niet de allerslimste zijn. Zij hebben waarschijnlijk niet eens de moeite genomen om over dit soort moeilijke vraagstukken na te denken en blijven maar vasthouden aan slechts 1 theorie.

Er is veel meer tussen hemel en aarde, hoewel een merendeel wetenschappers en ongelovigen dat in alle toonaarden zal blijven ontkennen. Slimme personen, ook een echte wetenschapper, houden in principe steeds alle opties open. Alles is mogelijk, niemand kan iets met zekerheid stellen!

R. Pinas

DISCLAIMER: Publicatie van ingezonden stukken houdt niet in dat de redactie het eens is met de inhoud