Meer contanten voor korpsen op de begroting

GFC NIEUWSREDACTIE- De Surinaamse regering wil meer contanten vrij maken voor de korpsen op de begrotingsposten.

In een deliberatie op 5 oktober heeft minister Kenneth Amoksi samen met collega-ministers Armand Achaibersing van Financiën & Planning, Albert Ramdin van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking (BIBIS) alsook hun deskundigen en alle korpshoofden een bespreking gehad op het Kabinet van de President.

Tijdens deze bijeenkomst zijn er oplossingsmodellen aangedragen door zowel de bond als de regering. De minister van Financiën en Planning is samen met zijn deskundigen ingegaan op veranderingen die aangebracht kunnen worden op de begrotingsposten.

Er is aangegeven dat er meer contanten vrijgemaakt zullen worden voor de strafinrichtingen, het Korps Politie Suriname (KPS), het Korps Brandweer Suriname (KBS) en het Korps Penitentiaire Ambtenaren (KPA).

“Het gaat onder andere om achterstallige resoluties, beschikkingen, missives, geautoriseerde stukken en financiering van projecten die in de startfase zijn”, zegt minister Amoksi.

“Rechtspositionele zaken worden bij de politie afgehandeld. Inkopen en dergelijke lopen via het korps in samenspraak met het ministerie worden deze zaken aangepakt”, legt de Juspol-minister verder uit.

De Surinaamse Politiebond was ook deelgenoot van de deliberatie. Minister Amoksi heeft ook aangeven dat de regering niet op gespannen voet leeft met de Surinaamse Politiebond “ We hebben in een heel constructieve sfeer kunnen praten. De bond heeft ook ideeën aangedragen voor eventuele knelpunten die er zouden zijn”, zegt de minister.

Hij geeft de gemeenschap de garantie dat er geen spanningen is tussen de politiebond en de regering. De oplossingsmodellen die de regering heeft aanbevolen aan hen is goed bij hun aangekomen. “De bond is tevreden teruggegaan”, aldus de Justitie-topman.

BEKIJK MEER GFC NIEUWS: KLIK HIER