fbpx

Medewerkers VIDS ook aanwezig op Klimaatconferentie in Egypte

GFC NIEUWSREDACTIE- Medewerkers van Bureau van de Vereniging van Inheemse Dorpshoofden in Suriname (VIDS), Shylina Lingaard en Ivana Vincke, participeren als toehoorder aan de 27ste klimaattop in Sharm-El-Sheikh, Egypte.

Ze zullen onder meer lobbyen bij de overheidsvertegenwoordigers van verschillende landen die bij het Klimaatverdrag zijn aangesloten. “Wij gaan ook praten met vertegenwoordigers van de Surinaamse regering over de standpunten en voorstellen van Inheemse gemeenschappen die in het klimaatverdrag staan, maar ook bevriende landen benaderen”, zegt Lingaard.

De klimaatconferentie van de Verenigde Naties (VN) wordt gehouden van 6 tot en met 18 november in de stad Sharm el-Sheikh, Egypte, waarbij vertegenwoordigers van Inheemse volken, niet-gouvernementele organisaties (ngo’s) en overheden van ongeveer 200 landen deelnemen. Het is de 27ste conferentie (COP27) in het kader van het Klimaatverdrag (UNFCCC).

Betrokken landen en vertegenwoordigers zullen praten in het kader van klimaatverandering, over hoe die te beperken, de gevolgen te verminderen (mitigeren), zich aan te passen aan het veranderd klimaat (adaptatie) en hoe die financieel te compenseren.

Het gaat namelijk om het verhandelen van carbonkredieten (carboncredits) die worden opgeleverd door het in stand houden van bossen en de financiële gevolgen, onder andere schade door compensatie voor klimaatverandering (loss and damage).

De participatie van Lingaard en Vincke is mogelijk gemaakt op uitnodiging van de non-profit organisatie Nia Tero, die wereldwijd ondersteuning, trainingen en mogelijkheid biedt aan Inheemse organisaties om op te komen voor Inheemse rechten, inclusief het bijwonen van vergaderingen van relevante over conventies bij te wonen.

BEKIJK OOK
MinOWC en EMAGS verdiepen samenwerking

De medewerkers van Bureau VIDS hebben voorafgaand aan de COP 27 in Egypte twee dagen trainingen gevolgd van Nia Tero om meer inzicht te krijgen over de agendapunten van deze klimaatconferentie.

“Ook worden wij geïnformeerd over de werkwijze en de standpunten van het wereldwijde platform van Inheemse volkeren IIPFCCC (International Indigenous Peoples Caucus Forum on Climate Change) binnen de conferentie”, zegt Vincke over de tweedaagse training.

Naast het krijgen van nader inzicht over de agendapunten, krijgen zij ook meer te weten over het Parijs-verdrag (2015), dat de rechten van Inheemse volken kenbaar maakt.

Voor Inheemsen wereldwijd is de Overeenkomst van Parijs over Klimaatverandering van belang, omdat het staten verplicht tot het respecteren en ook om hun verplichtingen na te komen ten aanzien van de rechten van Inheemse volken als het gaat om klimaatacties te bevorderen.

Een belangrijk standpunt dat benadrukt wordt, is dat Inheemse rechten collectief en internationaal erkend zijn. Het is van belang om ook in het klimaatverdrag volledige en effectieve participatie te hebben van Inheemse gemeenschappen waaronder Inheemse jongeren, vrouwen en dragers van kennis in alle UNFCCC-organen.

Er wordt eveneens opgeëist, voor directe deelname aan de totstandkoming van nieuwe financieringsmogelijkheden, die toegankelijk moeten zijn voor Inheemse volken uit alle regio’s en ecosystemen.

Dit omdat Inheemse gemeenschappen wereldwijd de effecten van klimaatverandering zwaar ervaren, ondanks zij altijd als beschermers van de natuur worden beschouwd, maar vaak genoeg worden overgeslagen bij beleidsprocessen.