Maximumkoers CBvS van SRD 16.30 naar SRD 21

GFC NIEUWSREDACTIE- De Centrale Bank van Suriname (CBvS) heeft besloten dat de bandbreedte voor de Amerikaanse dollar tijdelijk per 20 mei, in aanloop naar de overgang op volledig flexibele wisselkoersen, als volgt vastgesteld: een minimumverkoopkoers van SRD 14,290 per US-dollar en een maximumverkoopkoers van SRD 21,000 per US-dollar.

de Bank zegt in een persbericht de ontwikkelingen op de valutamarkt nauwlettend te volgen.

Uit de evaluatie blijkt dat op de valutamarkt wisselkoersen worden gehanteerd die geen weerspiegeling zijn van een evenwichtige koersontwikkeling.

Door paniekreacties op de valutamarkt is een stremming in het transactieverkeer ontstaan.

BEKIJK OOK MEER GFC NIEUWS: Benzineprijs in Suriname binnenkort boven SRD 20 per liter

Teneinde een efficiënte werking van het transactieverkeer op de valutamarkt te bevorderen en ter ondersteuning van de transitie naar meer wisselkoers-flexibiliteit op de valutamarkt, heeft de Bank besloten, met inachtneming van artikel 10 lid f van de Bankwet 1956, de bovengrens van de per 1 maart 2021 ingestelde minimum- en maximumverkoopkoers voor de Amerikaanse dollar bij te stellen.

De wisselkoersnoteringen van de euro en andere buitenlandse valuta’s worden door de algemene banken en wisselkantoren vastgesteld aan de hand van de internationale koersnoteringen met inachtneming van de bijgestelde bandbreedte voor de verkoopkoers van de Amerikaanse dollar en een koersmarge van maximaal 2% bij de bepaling van de aankoopkoers.

Het hanteren van hogere verkoopkoersen dan de vastgestelde maximumverkoopkoers van de Bank voor de Amerikaanse dollar in het betalingsverkeer is verboden.

De maximumverkoopkoers is van toepassing voor de gehele economie.

De Bank heeft in samenspraak met de regering vreemde valuta middelen gealloceerd teneinde de valutamarkt te normaliseren.

De Bank attendeert het publiek erop dat de onder haar toezicht staande algemene banken en wisselkantoren de enige erkende en bevoegde instanties zijn, waarmee wisseltransacties mogen worden verricht.

Overige berichten