fbpx

Malaria bedreigt ruim 138 miljoen mensen Pan-Amerikaanse regio

GFC NIEUWSREDACTIE- Nu malaria het leven van ongeveer 138 miljoen mensen in de regio blijft bedreigen, roept de Pan-Amerikaanse Gezondheidsorganisatie (PAHO) in de aanloop naar de Malariadag in Amerika de landen op om zich te concentreren op surveillance en respons op lokaal niveau om de onderliggende oorzaak van de ziekte aan te pakken.

Ondanks de vooruitgang die sinds 2010 is geboekt met de uitroeiing van malaria in de regio, werd de algemene vooruitgang belemmerd door een aanhoudende stijging van het aantal gevallen tussen 2014 en 2019.

Hoewel het aantal gevallen vanaf 2020-2021 weer begon te dalen, had de COVID-19-pandemie een impact op de malariareactie, waardoor tests, toezicht en acties voor vectorcontrole werden verstoord, vooral onder plattelandsbevolkingen.

“Willen de landen op schema blijven met de eliminatie van malaria, dan moeten landen interventies op maat maken en ondersteunen op basis van lokale gegevens en ziektetrends,” aldus Massimo Ghidinelli, Director Ad Interim for Communicable Diseases and Environmental Determinants of Health bij PAHO.

“Context is alles wanneer het om malaria gaat. Breed opgezette initiatieven houden geen rekening met factoren zoals de plattelandsbevolking en migratie, die belangrijke oorzaken van de ziekte zijn.”

De door PAHO aanbevolen maatregelen omvatten versterking van het lokale toezicht om te zorgen voor de ontwikkeling van nauwkeurige, uitgesplitste gegevens over ziektetrends; op maat gesneden malariapreventiemethoden, zoals vectorcontrole die vooral gericht zijn op plattelands-, afgelegen en migrantengemeenschappen; en verbeterde lokale toegang tot diagnose- en behandelingsdiensten.

Dr. Ghidinelli benadrukte dat landen ook moeten samenwerken in alle sectoren, aangezien malaria niet alleen een gezondheidsprobleem is, maar ook verband houdt met economie, arbeid en milieu.

“Economische migratie uit endemische gebieden is een enorme aanjager van malaria in onze regio en muggen kennen geen grenzen,” zei hij. “Eliminatie kan alleen worden bereikt als Amerika zijn inspanningen consolideert om de doelstelling van nul malaria te bereiken.”

BEKIJK OOK
Jaarrekening DSB nu conform IFRS-standaarden

Malaria in de Pan-Amerikaanse regio

Malaria is een levensbedreigende ziekte die wordt veroorzaakt door de Plasmodium parasiet, die wordt overgebracht via de beet van een besmette Anopheles mug. Het gebruik van met insecticide behandelde netten thuis en het binnenshuis sproeien van insecticiden zijn enkele van de aanbevolen preventieve maatregelen voor mensen die in malaria-endemische gebieden wonen. Hoewel malaria te genezen is, kan het onbehandeld leiden tot nier- en hersencomplicaties en zelfs tot de dood.

Op het Amerikaanse continent leven 138 miljoen mensen in gebieden waar malaria kan worden overgedragen en in 2021 bedroeg het totale aantal gevallen 520.000.

In de afgelopen vijf jaar werden drie landen malariavrij verklaard door de Wereldgezondheidsorganisatie – Argentinië, El Salvador en Paraguay. In 2021 meldde Belize voor het derde opeenvolgende jaar nul malariagevallen, waardoor het land op schema ligt om een malariavrije certificering aan te vragen. Andere landen in de regio zullen naar verwachting tegen 2025 de eliminatie bereiken.

Hoewel het aantal malariabesmettingen tijdens de COVID-19-pandemie afnam, was dit gedeeltelijk te wijten aan de mobiliteitsbeperkingen die de landen oplegden als onderdeel van de aanbevolen volksgezondheidsmaatregelen. Nu deze beperkingen afnemen, zullen de landen zich opnieuw moeten inzetten voor de eliminatie van malaria om de uitdagingen van de hervatte economische migratie in de regio het hoofd te bieden.

Malariadag in de regio wordt elk jaar op 6 november gevierd om de resultaten van de landen in de regio met betrekking tot de uitroeiing van malaria onder de aandacht te brengen. Het thema voor 2022 is “Bereiken van de nul-malariadoelstelling”.

In december viert PAHO dat het al 120 jaar actief is op het gebied van de volksgezondheid in Amerika.