fbpx

LVV waarschuwt voor overtreding Wet Inspectie Vlees en overige dierlijke producten

GFC NIEUWSREDACTIE- Het Surinaamse ministerie van Landbouw Veeteelt en Visserij (LVV) waarschuwt in een bericht voor overtreding van de Wet Inspectie Vlees en overige dierlijke producten.

Deze wet is onder meer van toepassing op inrichtingen voor het slachten, bewerken, verwerken, verpakken, herverpakken, opslaan, verkopen, vervoeren en distribueren van vlees en overige producten van dierlijke oorsprong, bestemd voor menselijke of dierlijke consumptie of andere doeleinden.

Het ministerie wijst erop dat slechts door veterinaire diensten goedgekeurd vlees en overige dierlijke producten zijn toegestaan voor de verkoop.

Het is verboden deze te bewaren, bewerken, verpakken, verduurzamen of te verkopen elders dan in een inrichting aangewezen door de veterinaire diensten.

BEKIJK OOK
Lijk van 46-jarige man die van brug sprong geborgen

Verder is het verboden om slachtdieren te slachten elders dan in een slachtinrichting.

Vlees afkomstig van een noodslachting is alleen geschikt voor menselijke consumptie indien voldaan is aan de voorwaarden van veterinaire diensten.

Overtreding van bovenstaande regels zal resulteren in beslaglegging en vernietiging van het vlees en overige dierlijke producten. De overtreder zal eveneens gestraft worden met een gevangenisstraf van tenminste 4 jaren of een daaraan gelijkgestelde geldboete.