fbpx

LVV voert project uit ter verhoging markoesaproductie

GFC NIEUWSREDACTIE- In het kader van het opzetten van demonstratie plotten voor de markoesateelt in Suriname en het implementeren van een bijbehorende Farmer Field School (FFS), zijn er in de diverse districten tal van stakeholdersbijeenkomsten gehouden.

Het opzetten van de demo plotten en de daaraan gekoppelde FFS behoren tot de voornaamste activiteiten van het Minor Fruits project, welke gericht is op de verhoging van de markoesaproductie door toepassing van technologie en innovatie.

Het Minor Fruits project is een onderdeel van het project “Agricultural Competitiveness Program (SU-L1020)” van het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV). Tevens behoort het tot de specifieke landbouwinnovatieprojecten binnen het voornoemde programma, SU-L1020.

LVV is reeds geruime tijd bezig met de uitvoering van zijn “Agricultural Competitiveness Program” dat gefinancierd wordt door de Inter-Amerikaanse Ontwikkelingsbank (IDB).

De demonstratieplotten in de verschillende districten van Suriname worden aangelegd voor het screenen, karakteriseren en valideren van geïmporteerde markoesa zaadvariëteiten. Deze plotten zullen dienen als demonstratie plotten voor de teelt van de markoesa door het toepassen van de best beschikbare praktijken, maar ook als onderzoeksterrein voor het uitvoeren van de FFS.

De FFS is een vorm van educatie of training die gebruik maakt van ervaringsgerichte leermethoden om de deskundigheid van agro-ondernemers te vergroten. Opgedane theoretische kennis zal meteen in het veld toegepast worden.

Personeel van LVV zal tezamen met (potentiële) markoesatelers en andere geïnteresseerde agro-ondernemers worden opgeleid in het veld middels het delen van kennis met elkaar over de markoesateelt. Tijdens het onderzoek zal ook de productie worden gemeten en gemonitord.

OOK INTERESSANT
Levenslang voor afslachten 13-jarig meisje door gestoorde klasgenoot

De stakeholders in alle districten zijn in de gelegenheid gesteld om, na de informatiesessies, mee te doen aan selectie van hun areaal voor het opzetten van de demonstratie plot. Hiertoe zijn er formulieren ingevuld per district en ingediend teneinde in aanmerking te komen voor de selectie van een demo plot. Het areaal moet voldoen aan een aantal randvoorwaarden voor de teelt van dit fruitgewas.

Verder zal het een wisselwerking en samenwerking zijn tussen LVV en de agro-ondernemers die bewerkstelligd zal worden middels een Memorandum of Understanding (MoU).

Een ander activiteit binnen het Minor Fruits project is de “Bugs Trial” oftewel het “Wantsen onderzoeksprogramma”. De wantsen vormen een veel voorkomende plaag in de markoesa-aanplant. Met dit wantsenonderzoek wordt getracht experimenteel na te gaan hoe de wantsen beheersd kunnen worden.

Momenteel is er reeds 1 experiment gaande bij de LVV-proeftuin La Poule in het district Saramacca. Hierbij zijn er zaailingen uitgezet die afkomstig zijn van geïmporteerd zaad. Diverse methodes ter beheersing van de wantsen worden toegepast en de resultaten zullen moeten uitwijzen welke de beste methode is.