fbpx

LVV tekent aannemingsovereenkomst voor vervanging pompen Wakay

GFC NIEUWSREDACTIE- Het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) in Suriname doet er alles aan om een optimale waterbeheer ten behoeve van rijstarealen in het district Nickerie te garanderen.

In dit kader heeft op 13 oktober de ondertekening van twee aannemingsovereenkomsten met het bedrijf Naturata Reliability plaatsgevonden. Het bedrijf zal moeten zorg dragen voor de complete vervanging van twee pompen te Wakay en het onderhoud van een derde pomp.

Als vertegenwoordiger van het ministerie ondertekende waarnemend directeur van Landbouw, Soedeshchand Jairam het contract en Rawienkumar Sidhoe, operation manager van Naturata Reliability NV. Dit project zal gefinancierd worden uit de staatsbegroting.

Nickerie kampt al jaren met een tekort aan irrigatiewater voor maximale rijs inzaai. De infrastructuur aldaar staat er al jaren zwaar verwaarloosd bij.

“Het ministerie is doende met minimale, maar kostbare ingrepen de infrastructuur zover te hebben dat wij kunnen gaan richting optimale inzaai van onze padie voor de rijstarealen in Nickerie,” gaf LVV-minister Parmanand Sewdien aan die ook aanwezig was bij de ondertekening. Momenteel wordt 25.000 hectare op seizoenbasis ingezaaid.

BEKIJK OOK
Man doodgeschoten bij gewapende roofoverval in woning

De bedoeling is de inzaai met behulp van goed werkende pompen te verhogen naar 40.000 tot 45.000 hectare, wat dan zal resulteren in niet alleen een verbeterde voedselvoorziening, maar ook meer deviezen voor ons land.

Eerder deze maand vond reeds een ondertekening plaats van een aannemingsovereenkomst met Kuldipsingh Infra NV voor de rehabilitatie van het pompgemaal Wageningen. Via een creditline vanuit India zijn er voor dit project drie nieuwe pompen vervaardigd waarvan de eerste onlangs werd geïnstalleerd. In deze komende fase zullen de overige twee pompen door Kuldipsingh Infra NV geïnstalleerd worden.

De regering van Suriname is verantwoordelijk voor het beleid en de ontwikkeling van de agrarische sector in Suriname. In dit opzicht zijn de inspanningen ter bevordering van de productie van rijst en rijstproducten voor lange tijd een prioriteitsgebied voor het ministerie van LVV.