fbpx

LVV-minister in gesprek met landbouwers over productie en export naar Caricom

GFC NIEUWSREDACTIE- Op het ministerie van Landbouw Veeteelt en Visserij vond er afgelopen weekend een bespreking plaats tussen minister Parmanand Sewdien en boeren uit de groenten- en fruitsector uit de districten Saramacca, Commewijne en Wanica.

Ook waren bij dit gesprek aanwezig de districtscommissaris van Saramacca, Sherin Bansi- Durga, en DNA- lid Radjendre Debie.

Aanleiding van dit gesprek was een gedachtewisseling van de bewindsman met landbouwers die nu reeds grote arealen met groenten en fruit beplanten voor de lokale markt. Er wordt gekeken naar mogelijkheden voor productie export van groenten en fruit naar de Caricomlanden, onder anderen naar Barbados.

Dit, in het bijzonder hoe er invulling gegeven kan worden aan het besluit van de Caricom Staatshoofden conferentie om in het jaar 2025, 25% minder voedsel importeren. In dit kader heeft de minister informatie aangaande zijn bezoek aan Barbados met de aanwezige boeren gedeeld en aan hen voorgehouden welke mogelijkheden er zijn.

Aangezien groenten en fruit thans erg duur zijn op de lokale markt is het van belang om eerst te kijken naar de mogelijkheden van areaalsuitbreiding en productieverhoging bij de boeren die reeds in het groot met de nodige expertise groenten en fruit telen.

BEKIJK OOK
Vrouw sterft aan hartaanval toen het misging na slikken van ruim 1 kg coca√Įnebolletjes

Deze gedachtewisseling met de boeren in de praktijk heeft tot enkele besluiten geleid, onder meer dat het ministerie de nodige begeleiding en ondersteuning aan de boeren moet geven ter realisering van de gestelde doelen, om vervolgens op reguliere basis aan tafel te zitten om de zaken welke ontbreken daar invulling aan te geven.

De aanwezige boeren op de vergadering zijn de mening toegedaan dat er zijdens het ministerie een faciliterende rol moet zijn, indien er meer productie opgang moet worden gebracht.

In het kader van exporten naar nieuwe afzetmarkten is door de boeren benadrukt dat zij bereidt zijn investeringen te doen ter productieverhoging, maar het ministerie dient te ondersteunen met de nodige begeleiding en assistentie.

De condities waaronder geleverd dient te worden aan Barbados, moeten volgens de boeren duidelijk zijn. In dit kader is de toezegging door de minister gedaan dat hij op het ministerie deskundigen zal aanwijzen om hen verder te begeleiden.

In de nabije toekomst zullen de gesprekken worden voortgezet, waarbij gedetailleerde marktinformatie aan de boeren verstrekt zullen worden. De boeren zijn zeer hoopvol gestemd.