fbpx

Loterijen en hazardspelen groeiend probleem

GFC NIEUWSREDACTIE- Loterijen en hazardspelen vormen een groeiend probleem met betrekking tot money laundering.

Vanaf 1997 is er in de branche van loterijen een toename van activiteiten ontstaan. Tegelijkertijd lopen wettelijke grondslagen voor ordening niet synchroon aan de ontwikkelingen. Dat zei minister Kenneth Amoksi van Justitie en Politie in De Nationale Assemblee.

Het college boog zich over de aanpassing van een viertal wetten die betrekking hebben op money laundering, loterijen en kansspelen. Het betreft de Wet Casinowezen alsmede nadere wijziging van het Wetboek van Strafrecht, het Wetboek van Strafvordering en Wet Casinobelasting 2002 alsook de ontwerpwet houdende wijziging van de Wet Toezicht en Controle Kansspelen en de ontwerpwet houdende het vaststellen van regels met betrekking tot het exploiteren van loterijen, de Loterijwet.

Volgens Amoksi werden vanaf 1997 door de president van de Republiek Suriname aan nieuwe loterijbedrijven vergunning verleend tot het exploiteren van loterijen.

Naast de toen door de Nationale Loterij traditioneel georganiseerde loterijen, werden nieuwe vormen van loterijen – de elektronische – op de markt gebracht zoals Lotto en andere nummerloterijen.

Bij de exploitatie van deze vormen van loterijen wordt gebruikt gemaakt van hoogstaande technologische middelen en hulpmiddelen. Dezelfde ontwikkeling heeft zich ook voorgedaan met betrekking tot hazardspelen, de zogenaamde casinospelen.

Amoksi: “Vanaf 1997 zijn er nieuwe casinovergunningen door de president van de Republiek Suriname verleend en is er vanaf die periode een toename van activiteiten met betrekking tot casinospelen ontstaan.”

De bewindsman merkt op dat evenals bij de loterijen er bij de exploitatie van casinospelen ook hoogstaande technologische middelen worden gebruikt.

BEKIJK OOK
Tourism Week moet leiden naar duurzaam toerisme

“Terwijl de ontwikkelingen in deze sector zich verder voltrekken, zijn de wettelijke grondslagen die de handvatten moeten vormen tot ordening blijven steken in de tijd of zijn ze niet synchroon aangepast aan de ontwikkelingen”, aldus de JusPol-minister.

Volgens hem geschiedde de instelling van het Toezicht- en Controle-Instituut voor Kansspelen op basis van een moderne benadering van het kansspelgebeuren in Suriname. Dit instituut, dat een cruciale rol moet gaan vervullen als toezichthoudend orgaan, zal zijn taakstelling ook conform de moderne wetgeving inzake kansspelen aanpassen.

Amoksi: “Het is mede tegen deze achtergrond dat de Loterijwet, de Wet Hazardspelen 1962 en de Wet Toezicht- en Controle Kansspelen moeten worden herzien conform de hedendaagse moderne opvattingen ter zake kansspelen en de internationale gangbare maatstaven.”

Volgens de bewindsman vormen de Loterijwet en de Wet Casinowezen de basis voor de kansspelen in Suriname. De ontwerp Loterijwet zal aangepast worden met betrekking tot het aanbod van loterijen op afstand.

Met betrekking tot online hazardspelen of casinospelen zal het instituut eerst een sectorspecifiek onderzoek moeten doen tezamen met de betrokken stakeholders waarna er door het instituut de standaarden voor exploitatie hiervan middels richtlijnen kunnen worden vastgesteld.

“De ontwikkelingen binnen de sector veranderen heel snel, zo ook de standaarden van de ingezette technologische instrumenten. Internationaal hanteren toezichthouders standaarden van internationaal erkende organisaties c.q. instanties zoals de Gaming Laboratories International welke door deze organisatie speciaal worden ontwikkeld voor de toezichthoudende taak van de diverse regulators wereldwijd.”