Leiding Onderwijs ontmoet schoolleiders en leerkrachten binnenland

GFC NIEUWSREDACTIE- De directeur van het Beroepsonderwijs tevens waarnemend directeur Algemeen Vormend Onderwijs (AVO) van het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur (MinOWC) in Suriname, Gracia Valies-Ormskirk, heeft tijdens een ontmoeting met de schoolleiders en leerkrachten de actuele problemen van de schoolleiders en leerkrachten uit het binnenland aangehoord.

De problemen waarmee men geconfronteerd wordt zijn onder meer:

Het probleem van wateroverlast

Het veiligheidsprobleem (diefstal/ongemak)

Het probleem van de slechte woningen

Geen en/of slecht onderhoud van de omgeving van de school

Geen en/of slechte elektriciteit

Geen en/of genoeg tuinlieden

Geen en/of slechte communicatiemiddelen

Behoefte aan leermiddelen

Informatie met betrekking tot de onderwijsvernieuwingen alsook wanneer men naar hun standplaatsen vervoerd zal worden.

BEKIJK OOK MEER GFC NIEUWS: Moeder mag schaamhaar, okselhaar en beenhaar niet scheren van jaloerse vriend

Naar aanleiding van bovenstaande problemen, die reeds bekend waren bij de leiding en inspectie, werden de volgende oplossingsmogelijkheden besproken:

Het beschikbaar stellen van durotanks op kort termijn

Het inzetten van zonnepanelen aangezien met succes zonnepanelen werden aangelegd op enkele scholen

Het renoveren van de gebouwen

Het onderhouden van de scholen

Het mede zorg dragen van vrachtvervoer, dit met ondersteuning van andere actoren die regelmatig vluchten uitvoeren naar enkele dorpen in

het zuiden van het land.

Tijdens de bijeenkomst werd door de waarnemend onderdirecteur Technische Diensten mw.

Dorothy Hoever aangegeven, dat vanuit de departementsleiding het beleid erop gericht is om alle scholen simultaan te laten beginnen.

BEKIJK OOK MEER GFC NIEUWS: Sinds het aantreden van deze regering is er op geen enkele wijze enige verlichting te merken voor het volk

In dit verband zullen er duidelijke afspraken gemaakt worden met de vervoerders.

Er is vanuit de leiding van het ministerie waardering uitgesproken naar de schoolleiders en leerkrachten toe voor de werkzaamheden die zij verrichten in het binnenland, onder soms moeilijke omstandigheden, om de leerlingen te onderwijzen.

Het was een kritische en constructieve ontmoeting waarin de actuele problemen interactief werden besproken.

Tijdens de bijeenkomsten werden zowel door de leiding als de aanwezigen haalbare oplossingen aangereikt.

Met het oog hierop werd door de directeur Valies-Ormskirk, namens MinOWC-minister Marie Levens, opgemerkt dat de nodige middelen ter beschikking zullen worden gesteld aan de verantwoordelijke diensten om te werken aan duurzame oplossingen van de geïdentificeerde problemen, zodat de schoolleiders en leerkrachten adequaat hun werkzaamheden kunnen verrichten.

BEKIJK MEER GFC NIEUWS: KLIK HIER

Overige berichten