fbpx

Leerstoel ‘Reparatory Justice’ bij ADEK

GFC NIEUWSREDACTIE- De Nationale Reparatie Commissie Suriname (NRCS) en het Kennisinstituut voor onderzoek naar genocide en reparaties zijn bij Presidentieel besluit in het jaar 2013 opgericht.

De NRCS organiseert activiteiten en treedt op de voorgrond terwijl het Kennisinstituut als werk arm van NRCS, onderzoek doet naar de Afrikaanse slavenhandel en slavernij, en naar de positie van de Inheemsen.

Verder onderzoekt het Kennisinstituut ook de doorwerking van het slavernij- en het koloniale verleden op de nazaten van de Inheemsen, de nazaten van de Afrikanen en anderen.

Al sedert 2014 onderhoudt het Kennisinstituut voor Reparaties uitstekende onderzoekbetrekkingen met het Caricom Reparations Research Instituut (CRR) onder leiding van Prof. dr. Verene Sheperd. CRR is onderdeel van de University of the West Indies.

Eén van de partner organisaties in Nederland waarmee de NRCS en het Kennisinstituut in het kader van de ontwikkelingen op het gebied van ‘Reparatory Justice’ goede contacten onderhoudt, is het Landelijk Platform Nederlandse Slavernijverleden (LPS). De voorzitter en contactpersoon van deze organisatie is dr. Barryl Biekman.

Ongeveer vier jaar geleden heeft de voorzitter van het LPS het Kennisinstituut benadert met de gedachte om het Kennisinstituut wetenschappelijk te versterken en uiteindelijk te komen tot een bijzondere leerstoel voor ‘Reparatory Justice’ aan de Anton de Kom Universiteit van Suriname.

BEKIJK OOK  Bromfietsdief na waarschuwingsschoten politie in rug geschoten

Het LPS is de afgelopen jaren met deze ‘assignment’ aan de slag gegaan en heeft het Kennisinstituut voortdurend over de voortgang geïnformeerd.

Nadat op 15 maart jongstleden de directeur van het Kennisinstituut een onderhoud met Prof. dr. Shanti Venetiaan, de voorzitter van het Universiteitsbestuur en dr. Hans Breeveld over het onderhavige vraagstuk heeft gevoerd, kwam op 7 april jongstleden de verlossende bekendmaking binnen dat deze leerstoel ingesteld kan worden.

De LPS-voorzitter deelde het Kennisinstituut namelijk op 8 april jongstleden mede dat zij de algemene procedure voor instelling bijzondere leerstoelen aan de Anton de Kom Universiteit van Suriname van de voorzitter van het universiteitsbestuur had ontvangen en dat nu op de naam van de instantie die als ‘opdrachtgever’ bij het instellen van de bijzondere leerstoel wordt gewacht.

De procedure zal derhalve op korte termijn worden ingezet op basis van bij de ADEK in gebruik zijnde werkprocessen.