Landelijk in kaart brengen van armoede nodig voor gericht en effectief beleid

GFC NIEUWSREDACTIE- Minister Steven Mac Andrew van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken (AW&J), had dinsdag een kennismakingsontmoeting met de leden van de commissie Armoedegrens Bepaling.

De minister benadrukte hierbij dat armoede in Suriname landelijk goed in kaart moet worden gebracht om een beter inzicht te krijgen in de werkelijke armoedesituatie in ons land.

Hij ziet dit als een noodzakelijke voorwaarde om gericht en effectief beleid te kunnen ontwikkelen voor de bestrijding en vermindering van armoede.

De minister onderstreepte tevens het belang van actuele data en benadrukte dat armoede slechts aangepakt zal kunnen worden middels nationaal geïntegreerd beleid, aangezien diverse ministeries bij de aanpak van dit vraagstuk betrokken zijn.

De minister gaf aan dat Sustainable Development Goal (SDG) 1, namelijk no poverty, naast SDG 8, Decent Work, het meest relevant is voor het ministerie van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken.

De commissie die in juli 2021 is geïnstalleerd, gaf de bewindsman een update over de stand van zaken met betrekking tot haar activiteiten, waarbij reeds een notitie over de armoedegrensbepaling is geproduceerd.

OOK INTERESSANT
17-jarige tiener ingesloten voor zware mishandeling buurjongen, 15

Thans is de focus op een Nationale Multidimensionele Armoede Index. Hierbij wordt gekeken naar gezondheid, onderwijs, levensstandaard en financiële – en sociaal-economische zekerheid.

Een lijst van indicatoren voor deze vier dimensies, welke gebaseerd zijn op de Surinaamse context, is inmiddels ook al opgesteld door de commissie.

De commissie ging ook in op issues, welke haar werkzaamheden beïnvloeden, zoals het niet beschikbaar zijn van actuele data en de noodzaak om twee databases te gebruiken.

Het ligt in de bedoeling dat binnen twee maanden de commissie haar onderzoek zal hebben afgerond en een rapport met beleidsaanbevelingen zal aanbieden aan de bewindsman voor bespreking en besluitvorming in de Raad van Ministers.

De commissie zal in de komende periode ondermeer een consultatieronde houden met diverse stakeholders.

Zowel minister Mac Andrew als de commissie benadrukte tijdens het onderhoud de noodzaak voor een landelijke armoede survey alsook een permanente commissie Armoede, welke op geïntegreerde wijze het vraagstuk zal moeten blijven bestuderen om de regering omstandig te kunnen adviseren over mogelijk armoedebestrijdings en -verminderingsbeleid.

OOK INTERESSANT
Bij Jaarrede president veiligheidszone in directe omgeving DNA

De minister benadrukte vol verwachting te zullen uitkijken naar het finaal rapport met beleidsaanbevelingen.