Kosten voor aanvraag naturalisatie verhoogd

GFC NIEUWSREDACTIE- Personen in Suriname die een naturalisatie aanvragen of verlengen zullen nu meer moeten betalen.

Vicepresident Ronnie Brunswijk heeft deze verhoging tijdens de vergadering van de Raad van Ministers (RvM) van 6 augustus goedgekeurd.

Het ministerie van Justitie en Politie in Suriname heeft voorgesteld de kosten bij de aanvraag tot toelating, verlenging toelating, vestiging en afgifte van verklaringen en duplicaten en naturalisatie aan te passen.

Het ministerie wilt zorg dragen voor een verbeterde dienstverlening waarbij er rekening wordt gehouden met de steeds veranderde economische ontwikkelingen.

BEKIJK OOK MEER GFC NIEUWS: Vrouwen en mannen moeten niet te vaak uit voorzorg urineren

Minister Kenneth Amoksi verdedigde dit voorstel door aan te geven dat zij steeds te kampen hebben met een stijgende trend aan illegale vreemdelingen, waardoor de kosten voor verblijf het ondernemen van bijbehorende acties toenemen.

Gelet op de periode waarin de kosten bij de aanvraag van alle typen tot verblijf; naturalisatie zijn opgenomen kan worden geconcludeerd dat de bedragen achterhaald zijn.

De noodzakelijke kosten van uitzetting van de groep vreemdelingen die een gevaar vormen voor de openbare rust, vrede en veiligheid komen ten laste van de Staat.

De vreemdeling wordt pas uitgezet indien hij/zij zelf een ticket overlegd voor de reis naar het land van herkomst, maar in de praktijk is gebleken dat deze categorie niet in staat is om de kosten voor terugkeer naar land van herkomst te betalen.

In sommige gevallen betreft het vreemdelingen die vanwege het plegen van zware misdrijven in detentie hebben gezeten.

In het belang van de openbare orde en rust en de nationale veiligheid, dienen deze vreemdelingen zo spoedig als mogelijk uitgezet te worden.

BEKIJK OOK MEER GFC NIEUWS: Hoe komen regeringsmensen ineens aan zoveel geld om grote huizen voor zichzelf te bouwen?

Gezien de recente financiële ontwikkelingen acht het ministerie het van belang dat bij intrede door de vreemdeling in Suriname zij dienen te beschikken over voldoende financiën voor hun verblijf in Suriname.

Het ministerie acht het noodzakelijk op grond hiervan de kosten behorende bij de aanvraag van alle typen tot verblijf; verklaring van ingezetenschap en naturalisatie moeten worden verhoogd.

Dit zal ertoe bijdragen dat er meer inkomsten voor de staat worden gegenereerd en zij worden daarbij in staat gesteld om acties te ondernemen behorende bij het verblijf van de vreemdeling in Suriname, gaf de minister aan.

De te verwachten voordelen van deze verhoging zijn: verbetering dienstverlening, beschikken over voldoende inkomsten voor de staat en terugdringen van de illegaliteit.

BEKIJK MEER GFC NIEUWS: KLIK HIER

Overige berichten