fbpx

Kortgedingrechter staat verwijdering bouwsel Spiner toe

GFC NIEUWSREDACTIE- Het bouwsel gelegen op de hoek van de Kleine Waterstraat en de Kleine Dwarsstraat, bekend als sportcafé Spiner, vormt al geruime tijd voor overlast in de omgeving nadat de uitbater zijn activiteiten had stopgezet.

Door het ministerie van Openbare Werken is in december 2021, na voorafgaande ingebrekestellingen, een bevel tot slopen aangeboden waarna betrokkene zich gewend heeft tot de kortgedingrechter om de sloop te stuiten.

BEKIJK OOK
Tijdens ECD-controle in Latour en Helena Christinaweg diverse overtredingen geconstateerd

De kortgedingrechter heeft afgelopen week uitspraak gedaan in het voordeel van het ministerie waarbij alsnog tot de sloop dient te worden overgegaan door betrokkene, bij uitblijven waarvan het ministerie de sloop op kosten van betrokkene zal uitvoeren.

Het ministerie van Openbare Werken voert een rechtmatig beleid over naleving van de bouwregelgeving en vervolgt het pad van verdere ordening.