Komt elke topsporter op de ‘pay roll’ van de overheid?

INGEZONDENRegering na regering faalt!

Het is onvoorstelbaar dat die term “beleidsadviseur” wordt gebruikt om een topsporter op de pay roll te plaatsen. Want dat is het! Geef hem geld, want iedereen kijkt naar ons dat ‘we mek a boi e pina!’

Is het vastgesteld dat iedere topsporter beleidsadviseur gemaakt zal worden?

Maak beleid vanuit Onderwijs dat sporters niet de dag na aankomst meteen hun repetities moeten inhalen. Maak beleid dat sporters die in de ochtend zwemtraining hebben, wat later met de school mogen beginnen. Hierdoor hoeven moeders en vaders niet om 5.00 uur langs het zwembad te zitten, omdat zo een kind om 7.00 uur al op school moet zijn.

Hoe verwacht je zelf dat studenten onder deze omstandigheden gemotiveerd blijven om te sporten? Vooral wanneer sporten je niets oplevert? 5.00 uur in het bad..7-13 uur op school, 14.00 uur in het bad, 16 uur thuis om te eten en 19.00 uur in de gym. Ga maar zelf na hoeveel mensen we aan het eind van de rit overhouden.

OOK INTERESSANT
Frankrijk schenkt Suriname militair materieel ter waarde van 1 miljoen euro om gezamenlijke uitdagingen aan te gaan

Maak beleid dat het mogelijk maakt dat sporters die 2-3 keren per dag moeten trainen op een andere manier scholing krijgen.

Je ontdekt een talent op 12-jarige leeftijd; dat is het moment dat die sporter in een bepaald programma wordt geplaatst. Maak een programma waarbij school en sport samen kunnen gaan.

Geef die de sporters niet tij en ontij geld, maar investeer in de persoon. Als je een kind van 12 jaar geld geeft, verwacht je echt dat die de school uit zich of haar zelf serieus gaat nemen? Dan levert sporten nu al geld op?!

We hameren allemaal op het belang van de school en inderdaad is onderwijs. Maar het is ook belangrijk om jongeren te onderwijzen in ondernemerschap. Leer die studenten om om te gaan met geld. Stel goede schoolprestaties als voorwaarde voor zitting in het Surinaamse team.

OOK INTERESSANT
OM niet in de fout in zaak gecrasht vliegtuig

Gleofilo Vlijter verlaat de school ook heel jong en nu is hij de goaltjesdief van Suriname. Gewaagde keus, maar als hij nog eerst de universiteit af moest maken, zat hij daar absoluut niet. Gelukkig staat er wel een managementteam achter hem om hem te begeleiden en te adviseren.

Het ministerie van Regionale Ontwikkeling en Sport dient het traject van een topsporter samen met de bond, het management en de sporter uit te zetten. Stel vast hoeveel toernooien en wedstrijden zo een sporter jaarlijks moet doen. Sporters moeten goed begeleid op, ook sociaal-emotioneel. Ga tenslotte na welk deel de verantwoordelijkheid is van de sporter en welk deel van de overheid.

C.W.

Publicatie van ingezonden stukken houdt niet in dat de redactie het eens is met de inhoud. Wenst ook u een ingezonden stuk te publiceren? Mail dit naar [email protected]

BEKIJK OOK: Onze sporters verdienen beter