KLIM wil betrokkenheid jongeren in Inheemse dorpen versterken

GFC NIEUWSREDACTIE- De Organisatie van Kaliña en Lokono in Marowijne (KLIM) ziet graag dat meer jongeren participeren aan ontwikkelingsprojecten of betrokken worden bij het werk van Inheemse gemeenschapsorganisaties.

In dat kader voert Idris Fredison, jongerenmedewerker bij de Vereniging van Inheemse Dorpshoofden in Suriname (VIDS), activiteiten uit met de jeugd in Marowijne.

Fredison ondersteunt hierbij de KLIM, een regionale werkarm van de VIDS. “We willen dat jongeren zelfstandig activiteiten organiseren in hun dorp en ze moeten zich veel meer verbonden voelen met KLIM en VIDS. We houden workshops en trainingen voor hen”, zegt Fredison.

Hij heeft in eerste instantie gewerkt met jongerentrekkers van de 8 dorpen in Marowijne waarna een jongerennetwerk is opgezet. Een groep van deze jongeren heeft daarna een communicatietraining gevolgd.

Na consultaties onder de jeugd van de 8 dorpen is een jaarplan geschreven. Bij de consultaties is onder andere gesproken over de uitvoering van het Kaliña en Lokono vonnis en het identificeren van ouderen die de Inheemse taal en kunst kunnen overdragen aan de jongeren. Verder is ook gesproken over een project om oeverafkalving tegen te gaan.

In de verschillende meetings hebben de jongeren voorstellen aangedragen voor cultuurbehoud zoals het maken van aardewerk en podiumvoorstellingen zoals zang, dans en toneel. Ook vragen ze professionele begeleiding om de verwerking van hun eigen producten te verbeteren zoals kokosolie.

BEKIJK OOK MEER GFC NIEUWS: Kinderen moeten veel meer groenten en fruit eten voor een betere ontwikkeling van hersenen en botten

Achtergrondinformatie

De United States Agency for International Development (USAID) heeft in het kader van Wereldjongerendagen op 12 augustus 2021 besloten om speciale aandacht te besteden aan jongeren die centraal staan in ontwikkelingsprojecten die betrekking hebben op inheemse gemeenschappen.

Jongeren worden aangewezen als een speciale doelgroep binnen een van USAID’s programmadoelstellingen die gericht zijn op ‘Verbetering van de vertegenwoordiging van inheemse volkeren in het bestuur van de Amazone’.

De bedoeling is om inheemse gemeenschappen te versterken bij het reageren op uitdagingen die worden veroorzaakt door politieke en economische motieven en activiteiten die van invloed zijn op hun leefgebieden.

In Suriname wordt het project ‘Versterking van de capaciteiten van inheemse organisaties in de Amazone’ (SCIOA) uitgevoerd door de internationale ontwikkelingsorganisatie Pact.

In Suriname wordt dat gedaan in samenwerking met de VIDS. Het uiteindelijke doel van dit partnerschap is het versterken van de bestuurlijke en financiële capaciteiten van drie inheemse organisaties in Suriname. Een daarvan is de organisatie van de Kaliña en Lokono Inheemsen in Marowijne (KLIM).

Als onderdeel van het versterken van hun capaciteiten wil KLIM onder meer de focus leggen op de betrokkenheid van jongeren bij hun activiteiten in het algemeen.

Daarnaast moeten ze ook betrokken worden bij activiteiten in hun eigen dorp.

BEKIJK MEER GFC NIEUWS: KLIK HIER