fbpx

Kinderen lijden enorm als hun ouders in conflict met elkaar zijn

INGEZONDEN– Ruzie in huis komt in de meeste gezinnen wel eens voor.

Op zich niets bijzonders en zeker niet als de rust daarna weer snel weerkeert en iedereen opgelucht kan ademhalen. Maar váák ruzie, en dan nog hoog oplopend met geschreeuw, een klap of nog erger is heel wat anders.

Lange tijd is gedacht dat kinderen, zeker kleine kinderen of baby’s daar geen last van hebben of het zelfs niet eens merken. Laat staan dat het gevolgen heeft voor hen.

Maar die schijn heeft ons allemaal bedrogen zo blijkt uit de nieuwste onderzoeken. Voor álle kinderen, groot en klein, zelfs voor de ongeboren baby’s hebben veelvuldige en/of heftige ruzies tussen ouders ernstige gevolgen.

Niet alleen op het moment van de ruzies zelf, maar nog lang daarna. Terwijl “wij “onszelf hebben gesust met de gedachte dat het allemaal wel mee valt.

Enkele gevolgen kunnen zijn: huilbaby’s, kleinere hersenen, stress en niet kunnen omgaan met spanning, geen vertrouwen in zichzelf en anderen en gedrags- en emotionele problemen.

Deze kinderen krijgen eerder en sneller ruzies zonder te weten hoe ze een oplossing kunnen vinden. Zij kunnen dan steeds verder vastlopen in hun contacten.

BEKIJK OOK
Peuters, laat ze spelen, ontdekken en leren

Ze krijgen gedragsproblemen of emotionele problemen. Ze lopen grotere kans op schooluitval en op crimineel gedrag. En zo kan de geschiedenis zich herhalen en blijven ruzie en ellende in stand. Ook als kinderen volwassen worden, later zelf kinderen krijgen en zich hebben voorgenomen het allemaal anders te doen voor hun eigen kinderen…

Bent u van dit verhaal geschrokken, of wist u het eigenlijk wel? U bent degene die de keuze kan maken om dingen te veranderen. U bent degene die het verschil kan maken voor uw kind.

Door uw gedrag te veranderen. Door er met elkaar over te praten en afspraken te maken. Door hulp te zoeken als het nodig is. Doe het alstublieft. Voor uw kind!

UMA Suriname

Publicatie van ingezonden stukken houdt niet in dat de redactie het eens is met de inhoud. Wenst ook u een ingezonden stuk te publiceren? Mail dit naar [email protected]

BEKIJK OOK: Reactie Bureau Rechten van het Kind op geweld tegen kinderen