Justitie bespreekt nieuwe strategieën aanpak criminaliteit

GFC NIEUWSREDACTIE- Minister Kenneth Amoksi van Justitie en Politie heeft zoals eerder aangekondigd in de media de kick-off van de motivatiegesprekken met de politie gedaan.

De kick-off was met de politiecommandanten van de verschillende diensten van het Korps Politie Suriname. Het doel is om te komen tot een effectievere aanpak van de criminaliteitsbestrijding.

De directeur Operationele diensten, Olton Helstone, korpschef Roberto Prade en beleidsadviseur Udo Karg zaten ook aan bij deze meeting.

De bewindsman heeft de commandanten van onder andere de Digitale Recherche, het Arrestatie Team (AT), het Regiobijstandsteam (RBT), de Kapitale Delicten en de Inlichtingendienst gemotiveerd om met nieuwe strategieën te komen, om zodoende de verschillende vormen van misdrijven die zich de afgelopen dagen binnen de samenleving hebben voorgedaan, aan te pakken.

BEKIJK OOK MEER GFC NIEUWS: Als Suriname de Nederlandse standaard in de politiek zou gebruiken zou een ieder moeten bedanken

Er zijn ook modellen besproken om zodanig op te treden dat zaken voorkomen kunnen worden.

De justitieminister heeft getracht de leidinggevenden in een actiestand te krijgen om een betere bijdrage te leveren aan de bestrijding van de criminaliteit. Er was een goede interactie tussen de minister en de commandanten.

Tijdens dit onderhoud is er ook gekeken naar de capaciteitsversterking van de politie en de internationale samenwerking met bevriende naties. Het opvoeren van de surveillance in de diverse woonwijken en in de binnenstad is ook aan de orde gekomen.

De minister vraagt de commandanten erop toe te zien dat de politie in de ressorten preventief te werk gaan en zich dus op straat laten zien.

Minister Amoksi zal de komende dagen ook motivatiegesprekken voeren met de overige leden van het Korps Politie Suriname.

Aan de samenleving wordt gevraagd alle informatie die kunnen leiden tot opheldering in de reeds gepleegde strafbare feiten aan de politie door te spelen.

Overige berichten