Juspol-minister, korpschef en pg buigen zich over veiligheidsvraagstuk

GFC NIEUWSREDACTIE- De Surinaamse minister van Justitie en Politie Kenneth Amoksi had maandag een driehoeksoverleg over de aanpak van de nationale veiligheid in het land met de waarnemend Procureur Generaal (pg)  Garcia Paragsingh en de korpschef van het Korps Politie Suriname, Roberto Prade.

Amoksi zegt dat volgens de traditie de autoriteiten op structurele basis bij elkaar moeten komen om informatie uit te wisselen, strategieën te bepalen en hoe beter richting te geven aan het veiligheidsgebeuren in het land.

Ook de minpunten zijn onder de loep genomen en er zijn naar modellen gekeken hoe deze te verbeteren. Er zijn ook afspraken gemaakt hoe verder het beleid uit te stippelen.

BEKIJK OOK MEER GFC NIEUWS: De onderontwikkelde mensen in Suriname ruïneren de ontwikkeling van het land

Het overleg moet er toe bijdragen dat de aanpak van de interne veiligheid in het land steeds wordt aangescherpt. Verder is er ook aandacht besteedt aan de recente misdrijven die nog niet zijn opgelost.

Hierbij noemde de minister onder andere de zaak van de drie verkoolde lijken, de wapendiefstal bij ex-president Desi Bouterse, de diefstal bij de afdeling Kapitale Delicten van de politie en de overige strafbare feiten die de samenleving bezig houden.

De Justitieminister geeft aan dat in het oplossen van de strafbare feiten de politie de samenleving hard nodig heeft. De politie moet nauwer in contact zijn met de burger.

Er wordt thans hard eraan gewerkt om het instituut Buurtmanagement beter gestalte te geven.

Informatie die een bijdrage kan leveren om klaarheid te brengen in de verschillende gepleegde strafbare feiten kunnen worden doorgespeeld aan het Korps Politie Suriname.

BEKIJK MEER GFC NIEUWS: KLIK HIER

Overige berichten