fbpx

Jongeren ressort Tijgerkreek organiseren zich

GFC NIEUWSREDACTIE- De jongeren van het ressort Tijgerkreek hebben het initiatief genomen om zich te organiseren.

De initiatiefnemers vinden dat de huidige financieel-economische situatie in het land en in het bijzonder de daaruit voortvloeiende problemen ook invloed hebben op de jongeren van het land.

De jongeren Organisatie Tijgerkreek en Omgeving stelt zich vooral ten doel om lokaal en landelijk politiek invloed uit te oefenen en zo de belangen van de achterban, in deze de jongeren, in het ressort te behartigen.

Van belang hierbij zijn te noemen:

– de financiële problemen waarin gezinnen terecht zijn gekomen vanwege de uitvoering van het aanpassingprogramma in het land;
– vanwege de koopkrachtdaling zijn ouders niet meer in staat om de kosten te dekken van studerende kinderen met als gevolg dropouts;
– ondernemerschap bevorderen door modernisering van de agrarische sector vooral in de groente en fruitsector en
– stimuleren van recreatie mogelijkheden onder de doelgroep.

BEKIJK OOK
Santokhi vraagt VN verscherpte maatregelen

De initiatiefnemers willen gezamenlijk deze problemen aanpakken. Zij hebben gisteren hierover een gesprek gehad met de Districtscommissaris (DC) van Saramacca, Sherin Bansi-Durga, die haar volle ondersteuning heeft toegezegd aan dit initiatief van de jongeren uit het ressort Tijgerkreek.

De dc gaf aan dat alleen door samenwerking aan de basis wij in staat zullen zijn om de enorme problemen waarmee het land worstelt aan te pakken. Zij gaf de initiatiefnemers aan ervoor te zullen zorgen dat dit initiatief van de jongeren van het ressort Tijgerkreek ingang vindt in de overige ressorten van het district Saramacca.

De initiatiefgroep is gestart met 15 jongeren. Als eerste actie hebben zij gisteren een 65-tal pakketten met schoolspullen gedoneerd aan behoeftige schoolgaande jongeren in het ressort Tijgerkreek.

Ook worden de donateurs bedankt die het mogelijk hebben gemaakt om de schoolpakketten samen te stellen.