fbpx

Jim Bousaid nieuwe regeringscommissaris

GFC NIEUWSREDACTIE- Jim Bousaid is de nieuwe regeringscommissaris bij de Centrale Bank van Suriname (CBvS).

Zo maakte president Chandrikapersad Santokhi bekend tijdens een persconferentie vanmiddag. Bousaid volgt Stanley Raghoebarsing op die eerder op de dag door het staatshoofd is beëdigd tot de nieuwe minister van Financiën en Planning. Raghoebarsing neemt op zijn beurt het roer over van Armand Achaibersing.

Het aanstellen van een minister van Financiën en Planning is volgens president Santokhi meer dan nodig, ook tegen de achtergrond van het integraal pakket aan maatregelen die de regering wil treffen om de samenleving tegemoet te komen. Het staatshoofd zegt dat er wel overleg is gepleegd met het bedrijfsleven en vakbonden en dat er ook is geluisterd naar protesterende groepen.

“We voelen ook die druk in de samenleving, daarom hebben we gezegd dat het beleid omgebogen zal worden.” Die ombuiging zal volgens de president geschieden naar het sociaal programma toe. De regering heeft in dit kader een integraal pakket van maatregelen in voorbereiding om de samenleving te beschermen. Enkele besluiten zijn reeds goedgekeurd voor uitvoering.

BEKIJK OOK
Trio-granman Kwamalasemutu brengt enkele brandende vraagstukken onder aandacht ROS-minister

Aangezien het ook om verregaande financiële maatregelen gaat, is voldoende gezag en aansturing vanuit het ministerie dat met de uitvoering belast wordt, ook nodig. Raghoebarsing heeft die ervaring opgedaan als adviseur op het ministerie van Financiën en Planning en als regeringscommissaris bij de CBvS.

Daarnaast noemt president Santokhi de nieuwe regeringscommissaris Bousaid ook een deskundige op monetair vlak. Beiden zullen ze gezamenlijk met overige monetaire autoriteiten moeten werken aan het verder gezond maken van het macro-economisch beleid.

Daarnaast zullen zij ook de versterking van zowel het ministerie van Financiën en Planning als die van de Centrale Bank van Suriname ter hand moeten nemen.