Jeugdtandverzorging opereert nu volgens internationale standaarden

tandarts 1

GFC NIEUWSREDACTIE- De Stichting Jeugdtandverzorging Suriname heeft via middelen van de Twinningfaciliteit Nederland Suriname haar opleiding en behandelfaciliteiten kunnen upgraden en renoveren.

De Sterilisatieruimte van de SJTV is gerenoveerd en heringericht volgens internationale standaarden.

Daarnaast zijn nieuwe apparaten aangekocht met name twee nieuwe sterilisatoren (autoclaven), een schudmachine en apparatuur om hoekstukken te kunnen reinigen.

Behalve van de dienstverlening beschikt de opleiding van SJTV nu over een eigen röntgencabine met daarin een röntgenapparaat en digitale ontwikkelmogelijkheden.

Bij de aanpak van de Jeugdtandverzorging staat preventie centraal en dient curatie pas plaats te vinden wanneer het voor preventie te laat is.

BEKIJK OOK MEER GFC NIEUWS: Waarom het belangrijk is om een goede mondgezondheid te hebben tijdens de zwangerschap

Het Twinningproject werd daarom ‘AMIT’ genoemd, hetgeen betekent: Actieve Minimale Interventie Tandheelkunde.

Binnen het project is samengewerkt met het Centrum voor Tandheelkunde en Mondzorgkunde (CTM) van het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) en de organisatie voor Toegepast-Natuurwetenschappelijk Onderzoek (TNO).

OOK INTERESSANT
Vermoedelijke huurder overleden bij brand in opslagloods Powisistraat

SJTV en CTM delen de visie dat:

1) De nadruk moet worden verlegd van het behandelen van mondziekten naar het bevorderen van Mondgezondheid.
2) Als curatie toch nodig is, dit minimaal-invasief en kosteneffectief moet worden uitgevoerd.
3) Iedere patiënt daartoe een persoonlijk advies op maat (tailored and personalised) moet krijgen.
4) Optimale samenwerking tussen diverse (mond)zorgverleners (interprofessioneel samenwerken) daarbij onontbeerlijk is.
5) Het aanschaffen van de benodigde apparatuur ter ondersteuning van deze ontwikkeling ook een ‘must’ is.

Om deze visie te realiseren is besloten samen de AMIT-gedachte te implementeren in het nieuw vier jarig concept van de Opleiding tot Oral Health Therapist (OHT), voorheen de driejarige opleiding JTV.

Het resultaat zal resulteren dat studenten deze nieuwe filosofie gelijk meekrijgen in hun opleidingstraject ter verbetering van de aanpak van de gebitsverzorging.

Zowel SJTV als het CTM zullen het ‘AMIT concept’ in de curricula van beide onderwijsinstellingen, dus zowel in Suriname als in Nederland, opnemen.

OOK INTERESSANT
Aanhouding verdachten voor gekwalificeerde diefstal en vernieling graafmachine

Hierbij wordt aangeleerd om zoveel als mogelijk meer preventief te werken (handelingen om te voorkomen) in plaats van curatief (handelingen die genezend werken.

De reeds bestaande preventieprogramma’s zullen voortgezet, verder verbreed en verdiept worden. Vooral op microniveau zullen er nu preventie programma’s ontwikkeld worden “op maat”.

BEKIJK OOK MEER GFC NIEUWS: Moeder weigert levensreddende niertransplantatie voor dochter (2)

Het Twinningproject had als doelstelling de mondgezondheid van de bevolking te verbeteren op een minimale-invasieve, doch hoog effectieve manier. Dit geschiedt door de focus te verleggen van curatie naar preventie.

De samenwerking tussen de Surinaamse en Nederlandse partners heeft geleid tot verbetering van de kwaliteit van het onderwijs, beter opgeleide mondzorgprofessionals en het tillen van tandheelkundig onderwijs naar een hoger niveau.

BEKIJK MEER GFC NIEUWS: KLIK HIER