fbpx

Jeugdtandverzorgers worden nu opgeleid tot Oral Health Therapist

GFC NIEUWSREDACTIE- De Wet Uitoefening Geneeskundige Beroepen wordt binnenkort gewijzigd.

De Nationale Assemblee (DNA) heeft hiertoe al toestemming gegeven door het ontwerp tot wijziging met 41 stemmen voor en 0 tegen aan te nemen.

De wijziging houdt in dat de opleiding tot Jeugdtandverzorger (JTV) ophoudt te bestaan en dat personen nu niet alleen opgeleid worden tot Oral Health Therapist (OHT), maar hiermee ook een geneeskundig beroep uitoefenen.

Minister Amar Ramadhin van Volksgezondheid ging breedvoerig in op vragen van het college over het waarom van de OHT-opleiding. De opleiding omvat volgens de bewindsman 240 studiepunten dan wel 1680 klokuren. Het telt 60 studiepunten meer dan de opleiding tot JTV’er. De studielast van de driejarige opleiding tot JTV’er was in lesuren vastgesteld en niet in studiepunten zoals dat thans vereist is.

Voor de nieuwe vierjarige opleiding tot OHT’er is de studielast wel uitgedrukt in studiepunten, waarbij één studiepunt volgens de internationaal geldende normen gelijkgesteld is aan 28 klokuren. Daarnaast is de inhoud van de opleiding aangepast aan internationale eisen van de vergelijkende beroepsgroep dan wel de zelfstandig geregistreerde mondhygiënisten in Nederland en de OHT in Australië. Verder is de opleiding ook aangepast aan de eisen die aan de vierjarige HBO/bachelor-opleiding gesteld woerden.

Minister Ramadhin zegt dat de JTV/OHT’ers zich vooralsnog niet zelfstandig mogen vestigen. Bij de discussie over de vast te stellen bevoegdheden per Staatsbesluit is het ministerie van Volksgezondheid voornemens om de vestiging ook mee te nemen als aandachtspunt. De bewindsman zegt dat het in de praktijk namelijk voorkomt dat JTV/OHT’ers werkzaam zijn bij de tandartsen, terwijl enkele zelfs zelfstandig gevestigd zijn.

BEKIJK OOK
Volksgezondheid krijgt donatie van 30.000 doses vaccins tegen gele koorts

Een JTV’er die een mastersopleidig volgens het bachelor/mastersbesluit wil volgen, kan voor een directe aansluiting op de mastersopleiding het diploma OHT behalen. Voor het verkrijgen van dit document moet eerst een aanvullende opleiding dan wel een inpassingsprogramma gevolgd worden. Dit programma wordt door de minister van Volksgezondheid in samenspraak met de Stichting JTV vastgesteld.

Het curriculum van de opleiding is, aldus minister Ramadhin, aangepast. Verder is het vakkenpakket aangevuld, is er meer diepgang bij het klinisch handelen, de stages zijn uitgebreid en er is een community-based project gebaseerd op lagen in de bevolking die geen toegang hebben tot orale gezondheidszorg.

Als opleidingseisen gelden een leeftijdsgrens van 16-30 jaar, minimaal Havo-diploma of overgangsrapport van VWO 5 naar 6 met de vakken scheikunde en biologie. Er is een voorselectie met onder andere een psychologische test. De OHT’er mag direct in dienst van JTV.

Dew Sharman, die als ondervoorzitter van het parlement de vergadering leidde, feliciteerde onder meer de personen die de recente opleiding hebben afgerond. Volgens hem hebben zij nu een wettelijke basis om hun werk als Oral Health Therapist uit te voeren.

De Stichting JTV heeft in de afgelopen jaren haar bestaansrecht bewezen en is zeker van nut geweest voor de samenleving. “Met deze wet zal niet alleen de opleiding meer body krijgen, maar is het ook verantwoord en gegarandeerd dat de opleiding op een hoger niveau gepresenteerd zal worden aan de samenleving”, aldus de ondervoorzitter van het parlement.

Ook commissievoorzitter Cherryl Dijksteel sprak haar felicitatie uit aan het adres van de OHT’ers met hun wettelijke grondslag.