fbpx

Japan biedt mogelijkheden voor financiering gemeenschapsprojecten

GFC NIEUWSREDACTIE- Het ministerie van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking (BIBIS) in Suriname laat weten dat Japan in het kader van de bilaterale relatie met Suriname, de mogelijkheid biedt aan niet-gouvernementele organisaties, scholen, ziekenhuizen en lokale overheidsautoriteiten om projecten in te dienen voor financiering.

Het maximaal bedrag voor ondersteuning aan deze projecten voor het fiscaal jaar 2023, welke loopt van 1 april 2023 tot 31 maart 2024, is vastgesteld op US$ 70,000.

Als voorwaarde wordt gesteld om projecten in te dienen die een breed draagvlak hebben op de gebieden zoals armoedebestrijding, openbare gezondheidszorg, milieu en natuurrampenbeheersing inclusief klimaatsverandering – mitigatie en adaptatie, landbouw, basisgezondheidszorg en onderwijs.

Verder dienen de projectvoorstellen in de Engelse taal te worden aangeboden en dienen vergezeld te zijn van onder andere een kopie van het certificaat van registratie, brochures van de organisatie, financiële verslagen, begrotingen en externe audits.

BEKIJK OOK
Populaire multi-instrumentalist, vocalist en componist Hendrik Mentokarijo tot hoger leven geroepen

Het ministerie van BIBIS vermeldt verder dat de ‘Grant Assistance For Grassroots Human Security Projects’ (GGP), de GGP ‘Points to Remember’ evenals de GGP Brochure te verkrijgen zijn op de volgende link: http://www.tt.emb-jaoan.go.jp/itpr_en/EconomicCooperation.html.

Het ingevulde aanvraagformulier en de overige documenten dienen uiterlijk 16 december 2022 elektronisch te worden ingediend bij de Japanse Ambassade te Trinidad en Tobago via het emailadres [email protected] met als kopiemeelezer (in de cc) het ministerie van BIBIS, zijnde coördinator van deze projecten, op het e-mailadres [email protected]