fbpx

Is het vrijlaten van de koers wel het antwoord?

INGEZONDEN– Vele economen en andere critici vinden dat de Centrale Bank van Suriname de koers moet loslaten.

De Vereniging van Economisten in Suriname pleit zelf voor het vrijlaten van de koers, omdat het instellen van een minimale en maximale verkoopprijs van de US-Dollar niet zal werken.

Deze maatregel geldt vanaf maandag 1 maart waarbij er voor 1 US- Dollar maximaal SRD 16.30 wordt neergeteld.

In zijn motivering haalt de VES-voorzitter aan dat de straatkoers veel hoger ligt dan de maximale verkoopprijs voor 1 US-Dollar. Hij blijft erbij dat deze maatregel geen kans van slagen heeft.

Ramautarsing verwijst naar de periode 2000 toen Suriname na de regering Wijdenbosch in een financiële malaise was beland.

Toen heeft de regering onder leiding van de toenmalig president Ronald Venetiaan ervoor gekozen om de koers vrij te laten, die opliep naar 3600 Surinaamse gulden voor een Amerikaanse dollar. En nadat het vertrouwen in de regering en de economie was hersteld, kwam er weer rust op de valutamarkt.

Ons land bevindt zich al vanaf het jaar 2016 weer in een economische crisis en wel vanaf het moment dat de Centrale Bank van Suriname, door haar zwaar gekelderde monetaire reserves, niet langer in staat was de wisselkoersen van dollar en euro ten opzichte van de SRD te dicteren en zij zelfs noodgedwongen werd, de wisselkoersen afhankelijk te maken van het mechanisme van vraag en aanbod.

BEKIJK OOK
Man door kogel in schoot geraakt tijdens worsteling met criminelen

Dat wil zeggen dat de koersen werden vrijgelaten en eigenlijk aan de willekeur van de valutabezitters, wie dat ook mochten zijn, overgelaten.

Dit had tot gevolg dat de wisselkoersen van de dollar en de euro, een stelselmatige stijging doormaakten, waar tot op heden geen verandering in is gekomen.

De vraag naar vreemd geld is alleen maar toegenomen en het aanbod stabiliseerde op bepaalde momenten, maar ging ook weer achteruit, hetgeen momenteel resulteerde in stijgingen tot op SRD 17,- voor een dollar en zelfs meer voor de euro, die internationaal zwaarder wordt gewaardeerd dan de Amerikaanse munt.

De vraag is of een loslaten van de koers – met een verdere devaluatie van de SRD – in deze periode, waar gezinnen nauwelijks uitkomen, de oplossing is. Zal het volk in staat zijn om een verdere devaluatie te dragen?

De Stem

Publicatie van ingezonden stukken houdt niet in dat de redactie het eens is met de inhoud. Wenst ook u een ingezonden stuk te publiceren? Mail dit naar [email protected]

BEKIJK OOK: De prijzen in de winkels schieten als een raket omhoog