Installatie Overlegcommissies Bigi Pan MUMA en Noord Coronie MUMA

GFC NIEUWSREDACTIE- De Dienst ’s Lands Bosbeheer (LBB) van het ministerie van Grondbeleid en Bosbeheer heeft de Overlegcommissies van het Bigi Pan Beheersgebied (MUMA) en het Noord Coronie Beheersgebied (MUMA) geïnstalleerd.

De installaties zijn een bijzondere gebeurtenis, aangezien het streven van de overheid is om de lokale bevolking zoveel mogelijk te betrekken bij het beheer van de beschermde gebieden.

De installaties vonden plaats op de Burger Informatie Centra van Nickerie en Coronie.

De doelstelling van de Overlegcommissies is het hebben van een gestructureerd overleg met betrekking tot het beheer en de ontwikkeling van de MUMA’s tussen de Dienst ‘s Lands Bosbeheer, de districtscommissarissen en overige organisaties en verenigingen die actief zijn of belangen hebben binnen deze beschermde gebieden.

Tijdens de toespraak van het waarnemend hoofd LBB, Roelf Cairo, werd aangegeven dat volgens de Instellingsbeschikkingen van de genoemde beheersgebieden, het Hoofd LBB aangewezen is als de beheerder.

Vanuit de co-management gedachte is het belangrijk voor LBB om lokale stakeholders te betrekken bij het beheer van het gebied, aangezien de lokale gemeenschap het best op de hoogte is van de problemen binnen het gebied.

De overlegcommissies zijn als voorloper op het nog in te stellen Beheersorgaan voor de gebieden.

Voorts gaf Cairo aan dat de dienst LBB geen blauwdruk heeft hoe het participatief beheer van het gebied eruit zal zien, maar het volste vertrouwen heeft dat door samen te werken er iets goeds bereikt zal kunnen worden.

OOK INTERESSANT
Oproep voor inzet deskundige Surinamers in Nederland om uit economische malaise te geraken

Na de toespraak ging hij over tot het ondertekenen van de nota van Instelling van de Overlegcommissies en installeerde de leden en plaatsvervangende leden.

Met deze stap tot het instellen van de Overlegcommissies hoopt het Ministerie zoveel mogelijk alle stakeholders binnen de MUMA’s te betrekken bij de besluitvorming om te komen tot een beter beheer van deze gebieden.