fbpx

Installatie Commissie vaststelling lang termijn arbeidsmarktbeleid

GFC NIEUWSREDACTIE- De Commissie vaststelling lang termijn arbeidsmarktbeleid is geïnstalleerd door minister Rishma Kuldipsingh van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken (AW&J) van Suriname.

De commissie zal zich richten op het evalueren, herformuleren en consolideren van het arbeidsmarktbeleid voor de komende 10 jaren, middels een breed draagvlak.

De commissie is tripartiet gestoeld en heeft als doel het vaststellen van een arbeidsmarktbeleid en strategie middels een breed draagvlak, gericht op de vergroening van de economie, het scheppen van een gunstig arbeidsmarktklimaat en de opkomst van nieuwe sectoren, zodat een antwoord geformuleerd wordt op de huidige en de te verwachten uitdagingen op de arbeidsmarkt.

Dit project is een activiteit welke is opgenomen in het Decent Work Country Programma (DWCP 2) en het ontwikkelen van een actief arbeidsmarktbeleid met betrekking tot economische diversificatie en ondernemerschap (speciale focus: vrouwen, jongeren, personen in rurale gebieden) is één van de actiepunten.

De commissie is belast met het opstellen van een voorlopig plan van aanpak met een activiteitenprogramma voor de commissie; het opstellen van de activiteiten waarvoor de consultant zorg moet dragen; het listen van relevante begrippen en het definiëren van die begrippen, zodat er eenduidigheid is; het verzamelen van de nodige informatie die de leden voor handen hebben voor het uit te voeren onderzoek; het begeleiden, coördineren en monitoren van de output van de consultant.

BEKIJK OOK
Absurd hoge prijzen aardappelen, uien en knoflook door schaarste

De voorzitter van de commissie is de onderdirecteur Arbeidsmarkt van het ministerie van AW&J, Naomi Esajas-Friperson, de secretaris is Maureen Samuels en de overige leden zijn: namens het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur, Manuella Vreugd, namens het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting, Martin Veldkamp, namens de Stichting Planbureau Suriname, Henk van Dams, namens de Vereniging Surinaams Bedrijfsleven (VSB), Steven Mac Andrew, namens de Institute for Graduate Studies & Research (IGSR/ADEK), Tesora Ooft, namens de Stichting Algemeen Bureau voor de Statistiek, Jo-Ann Keenswijk – Fung-A-Loi en namens de Vakbeweging, Dinesh Dinai.