fbpx

Initiatiefgroep ordening private beveiligingssector gaat in gesprek met JusPol-minister

GFC NIEUWSREDACTIE- Vanaf augustus heeft de Vereniging Surinaams Bedrijfsleven (VSB) gemeend om samen met de verschillende stakeholders binnen de private beveiligingssector aan tafel te zitten en na te gaan hoe ordening van deze sector bewerkstelligd kan worden.

Uit gesprekken met de diverse stakeholders blijkt dat er onder andere sprake is van een wildgroei binnen de sector die zorgt voor oneigenlijke concurrentie. Voorts ontbreken standaarden en/of wetgeving voor de sector, terwijl deze wel van belang zijn als er gekeken wordt naar de huidige olie en gas ontwikkelingen.

Safety & security zijn in de olie en gas sector onmisbaar, maar voor buitenlandse bedrijven is het wel van belang dat de lokale security bedrijven voldoen aan een aantal standaarden als zij in aanmerking willen komen voor een contract.

Afgelopen week werden de VSB en diverse belanghebbenden uitgenodigd voor een gesprek met de Minister van Justitie en Politie (JusPol), Kenneth Amoksi. Dit gesprek had een positief verloop en wordt door de aanwezigen beschouwd als een kleine mijlpaal.

Tijdens dit gesprek is er aangegeven dat ordening van de sector vereist is om niet alleen onszelf te beschermen, maar ook het beroep van security officer. Werken aan standaardisatie is heel complex, maar niet onmogelijk.

BEKIJK OOK
AWJ pakt samenwerking met buurtorganisaties weer op

De minister gaf aan dat het ministerie van JusPol reeds bezig is geweest met concept wetgeving voor de security sector. Er is opnieuw gekeken naar de oude concept wetgeving en het wetgevingsteam van het ministerie van JusPol is nu bezig met het aanpassen van die wetgeving naar huidige maatstaven.

De VSB en de stakeholders die aanwezig waren hebben aangegeven samen met het ministerie te willen kijken naar hetgeen is opgenomen in de wet, zodat er door de sector ook een inhoudelijke bijdrage kan worden geleverd aan dit wetsontwerp. Het ontwerp moet uiteindelijk een wetsproduct worden die door de gehele sector gedragen wordt.

De minister heeft zich bereid verklaard om de sector te betrekken bij de initiatieven met betrekking tot wetgeving. De VSB en de aanwezige stakeholders zijn enthousiast hierover.

De VSB wil samen met alle stakeholders gaan kijken naar het bereiken van meerdere mijlpalen voor wat betreft ordening van de sector.