fbpx

N.V. Surfin is geen staatsbedrijf

GFC NIEUWSREDACTIE- Dat N.V. Surfin niet op een correcte wijze is opgericht is geen discussiepunt meer.

Wanneer de Raad van Ministers en coalitiepartners van deze VHP-regering niet eens kennis dragen over dit investeringsbedrijf, dan mag zonder twijfel gesteld worden dat dit bedrijf geen staatsbedrijf is.

De onderliggende stukken die nodig zijn voor de oprichting van een staatsbedrijf bestaan niet en kunnen niet aangetoond worden,anders was het aangehaald in de akte van oprichting.

Wanneer in de akte van oprichting aangegeven wordt dat zelfs de directeur, leden van de raad van commissarissen en andere particulieren aandelen mogen bezitten in dit bedrijf en de minister van Financiën en Planning maar 51% van de aandelen plaats, dan is het logisch wat er met die 49% nog niet geplaatste aandelen zou gebeuren. Hieromtrent zou er ook geen twijfel moeten bestaan.

Verder kan aangegeven worden dat de oprichter, de directeur en de 3 commissarissen die van één politieke partij zijn, niet het beleid van de regering maar een eigen visie, een eigen denken aan het uitvoeren zijn. Het beleid van het land dient goedkeuring te dragen van de totale regering en De Nationale Assemblee.

Het getuigt niet alleen van disrespect naar het wettelijk gezag toe maar ook van stellen van het persoonlijk/partijbelang boven het nationaal belang wanneer men niet eens nodig acht om de raad van ministers, De Nationale Assemblee en zelf hun eigen coalitiepartners te melden of op de hoogte te stellen.

Uit de akte van oprichting blijkt verder dat het nooit kan gaan om een investeringsmaatschappij omdat taken van een financiële instelling waarvoor een vergunning vereist zou zijn van de Centrale Bank van Suriname ook opgenomen zijn in de doelstellingen.

De oprichting zou met een en al gesteld kunnen worden als misleiding indien men aangeeft dat het om een 100% staatsbedrijf gaat.

Erger is als er geen correcte stukken overlegd kunnen worden waaruit blijkt dat de plaatsing van die SRD 510.000,- comptabel correct heeft plaatsgevonden. Het achteraf in orde maken van die stukken zou dan alleen middels anti-datering.

Tot nu toe zijn de twee besproken ministers, de raadsadviseur, de directeur en de oprichter de begunstigden. Zij zijn degene die profijt hebben aan dit bedrijf.

Hoewel de intentie van deze heren correct mag of kan zijn, maakt het onthouden van deze informatie van de totale regering waarbij de regering formeel niet op de hoogte is, tot een persoonlijke handeling van deze heren.

BEKIJK OOK
Lijk met handen en voeten vastgebonden aangetroffen in loods

Van regeringsbesluiten is zijn zeker de regering en De Nationale Assemblee op de hoogte.

En dit is precies waaromtrent het gaat. Niet de intentie van de ministers is van belang, maar formele stukken om de handelingen te staven. En juist die formele stukken ontbreken.

De handelingen kunnen dus wel gecategoriseerd worden als te zijn handelingen tegen de wettelijke regelingen. En daaraan moet binnen het kader van goed bestuur consequenties aan verbonden worden.

De vraag die verder opgeworpen kan worden is waarom er niet gekozen is voor reeds bestaande structuren om de gestelde doelen te realiseren?

Het lijkt erop dat de twee ministers bewust niet gekozen hebben voor reeds bestaande structuren om die te versterken en te gebruiken voor de gestelde doelen omdat achter de schermen veel meer speelt dan men laat zien.

Juist omdat het ook gaat om financiën, aantrekken van binnenlands en buitenlands kapitaal, overnemen van bedrijven, directievoering van bedrijven en veel meer, is deze handeling van de twee ministers zeer afkeurenswaardig.

Wanneer een staatsbedrijf wordt opgericht met doelen die zeer ingrijpende consequenties kunnen hebben voor de staat en de staatseigendommen dient men zeer omzichtig om te gaan met de wettelijke regelingen.

Men is niet bezig om een Familie en Vrienden bedrijf te runnen waarbij het niet nodig is maatschappelijk draagvlak te hebben?

Ook het argument dat er geen sprake zou zijn van conflict op interest is bezijden de waarheid. Laat men de anti-corruptiewet goed raadplegen.

Hoewel je zulke maatschappijen in de wereld hebt om investeringen aan te trekken gaat nergens in de wereld ministers in de raad zitting nemen.

Er is ook een gedragscode die geldt voor die bedrijven. Verder geeft deze constructie aan dat geen van beide ministers vertrouwen hebben in de centrale overheid die zij dienen.

Efficiënt handelen wil nog niet zeggen dat het conform de wettelijke regelingen is.

Indien het wel tegen de wettelijke regelingen en goed gebruik van de overheid is dan dient de regering hieraan wel consequenties te verbinden.

We zullen wel afwachten wat uit de discussies van De Nationale Assemblee zal rollen.

Rajiv Ramsahai
Gewezen DNA-lid

Publicatie van ingezonden stukken houdt niet in dat de redactie het eens is met de inhoud. Wenst ook u een ingezonden stuk te publiceren? Mail dit naar [email protected]

BEKIJK OOK: Moderne treinen en zesbaanswegen met viaducten in Suriname