Het Staatsziekenfonds als pleger van langzame genocide

GFC NIEUWSREDACTIE- In elk segment van onze samenleving blijkt dat na 45 jaar een grote groep het moet ontgelden ten faveure van een kleine groep eliten.
Het Staatsziekenfonds als grootste verzekeraar en met de verplicht verzekerde ambtenaren is daar geen uitzondering op.

Ondanks de hoge premie die deze groep moet betalen, is de voorziening niet optimaal. Het is schrijnend een dag door te brengen op het kantoor van voornoemde instelling en aan te horen hoe burgers daar hun beklag doen, en toch geen oplossing vinden.

Het zelf bekostigen van ingrepen, tot dure medicatie die uit eigen middelen moeten worden gekocht, of omdat ze niet voorradig zijn, of omdat er word aangegeven dat die medicatie niet in de klapper voorkomt, enzovoorts.

Als gevolg van populistisch beleid heeft men getracht een basiszorgsysteem in het leven te roepen met een soort kruissubsidie. Als gevolg hiervan moet de grootste groep (de vrijwillig verzekerden) die al zo een hoge premie betalen het ontgelden en zekerheden komen in een wankele positie te verkeren.

Het Fonds heeft te weinig middelen om zich te bedruipen. Moeten we dan stellen dat dit Fonds met een eenvoudig rekensommetje van 40.000 ambtenaren X 4.00 per maand niet voldoende middelen heeft?

In de media is niet bekend hoeveel mensen reeds gestorven zijn als gevolg van het niet zelf kunnen betalen van hun medische behoeften, maar het zijn er velen.
Zo zijn er ook die hun medicatie niet kunnen bekomen, en als gevolg daarvan een steeds slechtere staat van gezondheid verkrijgen.

OOK INTERESSANT
Heldhaftige redding van man op Wijdenboschbrug

Is het dan nog rechtvaardig dat je een grote groep zich verplicht verzekerd laat stellen?

Is het niet nodig te zien hoe van dit model af te stappen en te kijken naar alternatieven, zodat dit Fonds zich meer kan richten op de basiszorg en ambtenaren de vrijheid kunnen genieten zelf te bepalen voor welke zorgverzekeraar ze kiezen?

We leven al met een vrij kleine bevolkingsaantal. Is het dan nog te verdragen deze langzame vorm van genocide zich te laten voortzetten door een verplichting?
Omdat je de naam directie draagt, verdien je het te leven in weelde met willekeur als machtspositie.

Welterusten directie van het Staatszieken Genocidefonds. Geniet van de weelde over de ruggen van de lijk kisten van de gestorvenen heen.

We roepen de zogeheten vertegenwoordigers van het volk op, deze wettelijke regeling nogmaals onder de loep te nemen en de werknemers van dit land te verlossen van deze wurgende vorm van genocide.
Ook voer voor de zogeheten juristen om ons te helpen dit juk te verlichten.

Henk Plein

Publicatie van ingezonden stukken houdt niet in dat de redactie het eens is met de inhoud. Wenst ook u een ingezonden stuk te publiceren? Mail dit naar [email protected]

BEKIJK OOK: Ingezonden| Een krachtige president?