fbpx

Een krachtige president?

GFC NIEUWSREDACTIE- Verwijzend naar het artikel van G. Alibux van STREI!: “President Santokhi heeft nog niet bewezen de leider te zijn, die hij kan zijn“ wil ik middels deze stellen dat hij in grote lijnen gelijk heeft.
Een president die op een democratische wijze is gekozen, heeft het algeheel mandaat van het volk om de nodige daadkracht te tonen; teneinde bepaalde zaken goed en waar nodig met de meeste urgentie te realiseren.

Weliswaar geen gemakkelijke taak. Men had gehoopt, dat anno 2020 geen sprake meer zou zijn van de z.g. podiumtaal en dat het volk zo lichtgelovig zou zijn wat het geval is geweest in 1975.

Toen heeft het grootste deel van de bevolking blindelings geloof gehecht aan de uitspraken van hun leiders en vertrokken massaal naar het beloofde land.

Als de president om begrip, geduld en tijd vraagt, dan neemt men aan dat er een plan A en B klaar liggen om de noden van het volk enigszins te lenigen en dat de contouren van de structurele maatregelen binnen korte tijd voel- en zichtbaar zullen zijn.

Het hoeft niet zo te zijn wat de voormalige leiding heeft gedaan, n.l. : “ geef het volk brood en spelen“!

Dezerzijds wordt geconstateerd en geconcludeerd, dat het volk gebukt gaat onder de huidige sociaal – economische situatie, vooral door de haast onbetaalbare prijzen van de basisbehoeften.

BEKIJK OOK
Totale staatsschuld Suriname USD 3.2 miljard

Door de onhoudbare omstandigheden raken velen depressief, terwijl de criminaliteit, de prostitutie, ook de jeugdprostitutie, drugsgebruik en andere criminele activiteiten toenemen.

De armoede is duidelijk zichtbaar, echter is er ook duidelijk sprake van onnodige luxe en consumentisme. Het consumentengedrag neemt weliswaar niet af bij een prijsverandering en de gevraagde hoeveelheid verandert in geen geval.

Velen volgen de regering kritisch. Deze attitude is zeer prijzenswaardig als zelfs coalitieleden bepaalde beleidsinzichten bekritiseren en gefundeerde kritiek leveren op het falende optreden van sommige ministers.

Het is de hoogste tijd dat zijdens het ministerie van Economische Zaken, Ondernemerschap en Technologische Innovatie krachtig wordt opgetreden teneinde een gedegen beleid uit te voeren, waarbij de prijzen van de basisbehoeften betaalbaar worden.

Het is alom bekend dat enkele factoren, zoals werkloosheid en prijsstijgingen tot maatschappelijke onrust kunnen zorgen!

Goed beschouwd, is er na negen maanden die de president heeft gevraagd nog genoeg ruimte en middelen om te interveniëren in de wisselkoers.

Hopelijk zal de regering al het nodige doen om de huidige situatie te normaliseren.

Roy Harpal

Publicatie van ingezonden stukken houdt niet in dat de redactie het eens is met de inhoud. Wenst ook u een ingezonden stuk te publiceren? Mail dit naar [email protected]

BEKIJK OOK: ‘Surinaamse ministers, overheidsdirecteuren en parlementariërs moeten helft van hun salaris inleveren’