IMF-programma moet inflatie van 54% naar 36% terugbrengen

inflatie

GFC NIEUWSREDACTIE- Met het herstelprogramma van het Internationaal Monetair Fonds (IMF) dat wordt uitgevoerd in Suriname moet de inflatie teruggebracht worden.

Het afgelopen jaar was dat 54%. Het streven is om te gaan naar een inflatie van 36% als wij als land uitvoeren wat gedaan moet worden volgens het programma.

Dit zei de governor van de Centrale Bank van Suriname (CBvS) Maurice Roemer, tijdens een regerinsgperconferentie. Het programma is niet alleen gericht op monetaire zaken en financiële doelstellingen, maar er is ook ruimte gecreëerd voor het sociaal-programma.

Het overeengekomen Staff-Level Agreement (SLA) met het IMF maakt de weg volledig vrij om de nieuwe overeenkomst met de Oppenheimer bondholders te tekenen. Met het SLA is de samenwerking met het IMF ook weer helemaal terug op spoor.

Het IMF-board zal zich op 14 juni buigen over de overeenstemming op technisch niveau. Bij goedkeuring komt US$ 53 miljoen beschikbaar.

Uitgaande van de gezamenlijke uitvoering van het hervormingsprogramma, zal het herstel zich voortzetten met een matigende inflatie. De verwachte economische groei in 2023 is 2,3 % en zal convergeren naar 3% in het volgend jaar, waarbij het reële BBP tot 2028 onder het niveau van voor de pandemie blijft.

OOK INTERESSANT
Politieke machtsstrijd 2025: Geld, voorspellingen en prioriteiten

Fiscale consolidatie en monetaire verkrapping zullen een geleidelijke daling van de inflatie naar 36% per eind-2023 mogelijk maken.