Illegaal vuurwapenbezit strenger straffen en meer fouilleren op straat, zegt KIVC

Pistool

GFC NIEUWSREDACTIE- Het Internationaal VrouwenCollectief (KIVC) heeft aan GFC laten weten dat de Surinaamse autoriteiten meer focus moeten leggen op het zwaarder straffen van illegaal vuurwapenbezit.

Daarnaast pleit het collectief voor een wijziging in de wetgeving die de politie meer bevoegdheden geeft om mensen op straat te fouilleren.

Volgens het KIVC zullen strengere straffen voor illegaal vuurwapenbezit en uitgebreidere bevoegdheden voor de politie bijdragen aan het verminderen van geweld op straat.

De organisatie benadrukt dat verhoogde pakkans en langere gevangenisstraffen uiteindelijk een afschrikwekkende werking kunnen hebben.

Ze wijzen erop dat veel wetenschappelijke onderzoeken hebben aangetoond dat dergelijke maatregelen in het buitenland effectief zijn gebleken.

De aanbevelingen van het KIVC komen op een moment dat velen zich zorgen maken over de stijgende criminaliteit en het wijdverbreide bezit van illegale vuurwapens in Suriname.

Het KIVC dringt er bij de overheid op aan om snel actie te ondernemen en lessen te trekken uit andere landen waar vergelijkbare maatregelen succesvol zijn geïmplementeerd.

Het doel is om niet alleen de veiligheid op straat te verbeteren, maar ook om een duidelijk signaal af te geven dat het bezit van illegale vuurwapens onacceptabel is.

OOK INTERESSANT
Is Jogi een loverboy geworden die aan grooming doet?