Hoogleraarschap Milieuwetenschappen ingesteld door de AdeKUS

GFC NIEUWSREDACTIE- Professor Christiaan Max Huisden heeft woensdag het ambt van hoogleraar aanvaard door het houden van een oratie getiteld: ‘Bioactieve moleculen vanuit milieu ten bate van duurzame ontwikkeling en welzijn in Suriname’.

Huisden deed tijdens zijn betoog een oproep aan Suriname om met vereende krachten duurzame ontwikkeling te verwezenlijken.

“Het is tijd om samen in de bres te springen voor ons land teneinde het te beschermen tegen vernietiging en verval. Effectieve industriële en economische ontwikkeling moet voortgaan, maar alle antropogene activiteiten moeten worden voorafgegaan door een Milieueffecten Studie waarbij ons natuurschoon, onze ecosystemen en onze milieugezondheid prioriteit zullen moeten genieten; ontwikkeling maar op duurzame manier.”

De Leerstoel ‘Milieuwetenschappen’ zal zich inzetten voor onderzoek, gebaseerd op bewijs (evidence based), waarmee beleid, educatie en voorlichting worden onderbouwd.

Het wetenschappelijk kader vanuit ‘Milieuwetenschappen’ en de ontwikkelingspijlers met betrekking tot onderzoek, onderwijs en dienstverlening zijn hierbij cruciaal, aangezien het gaat om het behoud van gezonde ecosystemen, natuur- en milieuwaarden, biodiversiteit, gezondheid, armoedebestrijding, hernieuwbare grondstoffen, recycling, groene energie, welzijn en meer.

De studierichting Milieuwetenschappen doet hiertoe onderzoek naar milieu relevante aspecten waaronder, baseline studies, monitoring, forensische reconstructie, preventie en herstel.